Kommunikatsioonipoliitika

Lundbecki eesmärk on teha õiget asja ja me säilitame ka äritegevuses kõrge eetilise standardi, mis tähendab, et me suhtleme oma huvirühmadega ausalt ja vastutustundlikult.

Lundbecki nimesilt


Lundbeck on üks väheseid farmaatsiafirmasid maailmas, mis on keskendunud ainult psühhiaatriliste ja neuroloogiliste häirete ravile.
Meie visioon on püüelda ülemaailmse juhtpositsiooni poole psühhiaatrias ja neuroloogias parandades patsientide elu.
Lundbeck usub, et usaldus ettevõtte aktsionäridega on edu ja tulevase arengu nurgakivi ning see tugineb partneritevahelisele avatud ja konstruktiivsele kommunikatsioonile.
Lundbeck soovib astuda kõigi oma aktsionäridega pidevasse dialoogi, mis põhineb võrdsusel ja vastastikusel lugupidamisel.

Soovitame kõigil huvirühmadel tunda positiivset huvi Lundbecki tegevuse vastu ja saada selge arusaam Lundbecki visioonist, põhimõtetest, strateegiast ja tegevusest.


 

Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.