Meie eesmärk

Pakkuda enamat kui lihtsalt ravimeid

Ajuhaigusega inimeste heaks suunatud üleilmne areng nõuab mitmetahulist lähenemisviisi. Lisaks uute ja paremate ravimite väljatöötamisele pingutame, et patsientide eest paremini hoolitseda, pakkuda nende pereliikmetele tõhusamat tuge ning saavutada ajuhaigustega inimeste laialdasem omaksvõtt ühiskonnas.
Lundbeckis ollakse pühendunud ajutervise taastamisele, et iga inimene saaks olla oma võimete tipus.

 

Oleme pühendunud ajutervise taastamisele, sest:


• üle 70% ajuhaigusega patsientidest kogeb diskrimineerimist.1

• ajuhaigusega inimeste eluiga on 10–20 aastat lühem kui tervetel inimestel.2

• Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul kaotatakse maailmamajanduses tootlikkuses ainuüksi depressiooni ja ärevuse mõju tõttu umbes 1 triljon USA dollarit aastas.3

 

 

Meie eesmärk on parandada patsientide toimetulekut, pakkudes abivahendeid ja ressursse, mis aitavad neil paremini mõista oma haigust ning selle kulgu.

 

Meie eesmärk on pidevalt pingutada, et praegust olukorda muuta, ja laiendada teadustöö piire, et patsientide eest tõesti paremini hoolitseda.

 

Meie eesmärk on toetada patsientide pereliikmeid, tagades neile tõenduspõhised andmed, nähtavuse ja abi kroonilise haigusega toime tulemiseks.

 

Meie eesmärk on harida kogukondi, et teha lõpp ajuhaigusi ümbritsevale piinlikkustundele, hirmule ja vaikimisele.

 

Kõik see ongi meie pideva arengu alus.
 

 

 

Tervishoiutöötajad

Lundbecki tegevuse nurgakivi on teadus- ja arendustöö eesmärgiga pakkuda uusi ja paremaid ravimeid. Meil on tipptasemel uurimiskeskused Taanis ja USAs ning meie uurimis- ja arendusüksustes töötab üle 800 inimese. Samuti rahastame sõltumatuid uuringuid ning teeme kogu maailmas tihedat koostööd strateegiliste partneritega.

 

Tervishoiutöötajad

 

Pakume tervishoiutöötajatele tasuta väga head tõenduspõhist meditsiiniharidust ja -koolitust neuroloogia ja psühhiaatria valdkonnas Lundbecki Instituudi seminaride, väljaannete ja e-õppeplatvormi ning teabekeskuse Progress in Mind toel.

Laiema üldsuse harimine

Kuigi olukord tasapisi paraneb, on ajuhaigusega inimeste diskrimineerimine endiselt suur ja laialt levinud probleem. Häbimärgistamist tuleb ette paljudes valdkondades, nii era- kui ka tööelus. Seepärast suhtume enda kui asjatundjate positsiooni väga tõsiselt ja teeme kõik võimaliku, et suurendada teadlikkust, muuta väljakujunenud norme ning luua patsientidele paremad võimalused teistega suhtlemiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks.

Meie kindel siht

Oleme üle 70 aasta avardanud neuroteaduste piire. Kuigi aju-uuringud on kulukamad, kestavad kauem ja jäävad soovitud tulemusteta sagedamini kui enamik muid meditsiiniuuringuid, ei ole me psühhiaatria- ja neuroloogiavaldkonda unarusse jätnud. Kuna ajuhaigusi esineb üha sagedamini, on varasemast tähtsam suurendada jõupingutusi sel alal. Ühena vähestest ravimiettevõtetest, mis on keskendunud ainult ajuhaigustele, oleme tõestanud, et meie tugevad küljed on sihikindlus, eriteadmised ja kompleksne ravikäsitlus.

Lundbeck liigub otsusekindlalt edasi, olles veendunud, et suudame parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti, ja hoides seda eesmärki alati meeles.

 

 

lähemalt lundbeckist

Ajutervise taastamine

Mida tähendab ajutervis Lundbecki jaoks?

Meie teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Teie lood

Lood meie patsientidelt ja nende hooldajatelt, töötajatelt ning teadlastelt.