Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en fremadskridende lidelse, der indebærer et gradvist tab af nerveceller i et afgrænset område af hjernen, og dette kan give problemer med bevægelsesevnen og andre symptomer, der ikke er forbundet med motorikken. Parkinsons sygdom er en fremadskridende lidelse, der indebærer et gradvist tab af nerveceller i et afgrænset område af hjernen, og dette kan give problemer med bevægelsesevnen og andre symptomer, der ikke er forbundet med motorikken.

Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en kronisk og fremadskridende hjernesygdom, der hyppigst rammer mennesker over 60 år.1 Personer med Parkinsons sygdom har vanskeligt ved at kontrollere kroppens bevægelser, og symptomerne tager til, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Til sidst nedsætter Parkinsons sygdom patientens evne til at fungere i dagligdags situationer.
Symptomerne på Parkinsons sygdom skyldes tab af nerveceller i hjernen, hvilket påvirker bevægelsesevnen samt andre områder såsom humør, søvn og tanker. Den nøjagtige årsag til tab af nerveceller kendes ikke, men der menes at være tale om en kombination af genetiske, miljømæssige og aldersbetingede faktorer.2

Symptomer
De klassiske symptomer på Parkinsons sygdom er såkaldte 'motoriske' symptomer (forbundet med bevægelsesevnen) – og de omfatter rysten, langsomme bevægelser, muskelstivhed og balanceproblemer. Derudover ses der hyppigt 'non-motoriske' symptomer - for eksempel depression, demens, smerter, søvnproblemer og nedsat funktion af kroppens autonome systemer (fordøjelse, blodtryk osv.). Alt dette øger sygdomsbyrden betragteligt.
Parkinsons sygdom er en fremadskridende lidelse, og med tiden opstår der nye symptomer, og de eksisterende symptomer tager langsomt til. Det er imidlertid ikke en dødelig sygdom – det er muligt at leve med Parkinsons sygdom i 15-25 år, fra diagnosen stilles, så der er tale om en kronisk (langvarig) lidelse.3

Statistik
Parkinsons sygdom er en af de mest almindelige neurologiske lidelser (sygdomme i nervecellerne). Ca. 5,2 millioner mænd og kvinder over hele verden led af denne sygdom i 2004,3 og der anmeldes årligt 4-20 nye tilfælde pr. 100.000 personer.4
Sædvanligvis opstår Parkinsons sygdom hos personer sidst i 50'erne eller først i 60'erne,1 selvom sjældnere former af sygdommen kan opstå hos personer under 40.5,6 Ifølge et studie, der omfattede fem europæiske lande, havde 1,6 % af befolkningen over 65 år Parkinsons sygdom.6,7
Eftersom risikoen for at få Parkinsons sygdom øges med alderen, bevirker den stigende andel af ældre i befolkningen, at det samlede antal mennesker med Parkinsons sygdom også stiger.7

Diagnose og behandling
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at helbrede Parkinsons sygdom, men når først diagnosen er stillet hos lægen, kan der i de fleste tilfælde gives effektiv symptombehandling. Målet for behandlingen er at kontrollere og lindre symptomerne, så patienterne kan være velfungerende og have en rimelig livskvalitet så længe som muligt.
Behandlingen af Parkinsons sygdom omfatter sædvanligvis medicin og i visse tilfælde operation. Derudover spiller kost og motion, supplerende behandlinger, følelsesmæssig støtte og stærke relationer alle en vigtig rolle. At sætte sig ind i Parkinsons sygdom, forholde sig til de ændrede livsbetingelser og lære at acceptere nye mål og udfordringer er næsten lige så vigtigt som den egentlige sygdomsbehandling.
En person med Parkinsons sygdom bør ikke være bange for at bede om hjælp, og det er vigtigt at få rådgivning om sygdommen af fagpersoner.

Referencer
1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.
3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.
4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.
5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.
6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62(1):10–15.
7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende sygdom. Symptomerne udvikler sig langsomt gennem årene og meget forskelligt hos forskellige personer. Den helt individuelle behandling er derfor meget vigtig. Nogle vil skulle behandles gennem mange år og med flere forskellige typer medicin.

Temahæfte

Kort og godt
I dette hæfte kan du finde råd og tips, som kan være en hjælp, når du skal forberede dig til samtaler med din læge/sygeplejerske

 

Læs mere
Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.