Depression

Depression er en alvorlig sygdom, som forbindes med symptomer såsom nedsat stemningsleje, manglende lyst, manglende energi, koncentrationsbesvær og selvmordstanker.1

Depression
Depression er en almindelig psykiatrisk lidelse, som forbindes med en lang række psykiske og fysiske symptomer. Disse symptomer kan påvirke dagligdagen i væsentlig grad. Personer, der lider af depression, kan måske ikke længere kontrollere deres humør eller følelser, og de er tilbøjelige til at være nedtrykte det meste af tiden. Som følge heraf kan de have problemer med at bevare jobbet, passe deres studier og/eller holde kontakten til familie og venner.
Depression kan ramme enhver, men forskellige sociale og biologiske faktorer kan øge risikoen for at få sygdommen. Hos nogle mennesker kan sygdommen desuden udløses af belastende oplevelser såsom sygdom, arbejdsløshed eller dødsfald.

Symptomer

Depression påvirker forskellige mennesker på forskellig vis, men det drejer sig om mere end blot at føle sig ‘nede’ i kortere tid. På grund af kemiske ændringer i hjernen kan mennesker med depression opleve længere tid med tristhed og angst, få uforklarlige smerter og jag og lide af søvnproblemer og/eller manglende engagement og energi. Disse symptomer kan vare ved i uger, måneder eller år.
I alvorligste fald kan depression føre til tanker om selvmord eller om at skade sig selv.

Statistik
Depression forekommer over hele verden hos mennesker i alle aldersgrupper og fra alle sociale lag – og både hos mænd og kvinder. Typisk opstår depression første gang hos personer på 20–25 år.2
Det er meget forskelligt, hvor stor udbredelsen skønnes at være, men i de fleste lande får 8–12 % af befolkningen depression i løbet af deres levetid.2
Verdenssundhedsorganisationen anser nu depression for at være en af verdens mest belastende lidelser, hvor svær depression står opført i samme kategori som kræft i slutstadiet.3 Depression er den største sygdomsbyrde i lande med et mellemhøjt og højt indkomstniveau.3 Det har vist sig i et studie, at op til 65 % af dem, der led af depression, beskrev deres sygdom som svært invaliderende.4 Til trods for dette kommer mange personer med depression ikke i behandling.4
 
Diagnose og behandling
Det er meget vigtigt, at personer med symptomer på depression søger professionel hjælp.
Depression kan diagnosticeres af en læge efter samtale om symptomer, dagligdag og sygdom i familien. Patienten vil muligvis få en generel helbredsundersøgelse for at udelukke anden sygdom. Når først diagnosen er stillet, anbefales sædvanligvis en kombination af forskellige behandlinger, der kan omfatte medicin, psykoterapi, social støtte, motion og selvhjælpsteknikker.
Støtte fra familie og venner er også en yderst vigtig del af den samlede behandling. Personer, der står den deprimerede person nær, er de nærmeste til at opfordre vedkommende til at søge hjælp og til at give generel opbakning, når diagnosen er stillet.

Referencer
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: 2000.
2. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.
3. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Available at www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html (accessed 6 September 2011).
4. Kessler R, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psychiatr Soc 2009; 18(1): 23–33.

Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Depression betegner en udtalt sygelig nedsættelse af humør, energi og lyst i mindst 2 uger. Depression er en alvorlig lidelse, som ikke blot påvirker den deprimerede, men også de pårørende.

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.