Angst

Angsttilstande er almindelige psykiske forstyrrelser, der ofte medfører betydelige gener og dermed nedsat livskvalitet.

Angst
Angst er en normal reaktion på stress, bekymring eller trusler – men når reaktionen er voldsom, langvarig eller ikke står i et rimeligt forhold til omstændighederne, er der tale om en angsttilstand.
Der findes flere forskellige typer angst – for eksempel generaliseret angst, socialangst, panikangst og obsessiv-kompulsiv lidelse. Pga. påvirkning af personens humør, tanker og adfærd kan en angsttilstand gøre det vanskeligt at klare dagligdagen derhjemme, på jobbet eller i skolen samt i sociale sammenhænge.
Årsagen til angsttilstande er ikke kendt. Imidlertid har visse forandringer i hjernens funktioner vist sig at spille en rolle i forbindelse med forskellige angststilstande. Desuden kan sociale forhold og stressbelastninger bidrage til at udvikle risikoen for angsttilstande.

Symptomer
Selvom de kan udvikle sig forskelligt hos forskellige personer, omfatter de typiske symptomer på angsttilstande frygt, indre spændinger, irritabilitet og koncentrationsbesvær samt fysiske tegn såsom mundtørhed, svimmelhed, muskelspændinger, svedudbrud og hjertebanken – hvilket alt sammen kan påvirke dagligdagen. Det er muligt at lide af mere end én angsttilstand på samme tid, og sommetider kan der også forekomme andre lidelser såsom depression (dette kaldes ‘komorbiditet’). Samtidig forekomst af angst og depression er meget almindeligt.

  • Generaliseret angst (GA) er angst, der ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder, men er en fornemmelse af, at noget ubehageligt er i vente. De typiske symptomer er voldsom og ukontrollabel bekymring, angst og spændinger sammen med fysiske symptomer såsom mundtørhed, fugtige hænder, svedudbrud eller svimmelhed.
  • Socialangst (social fobi) får personer til at frygte eller undgå sociale situationer. De er bange for at komme til at opføre sig på en måde, der vil være ydmygende eller pinlig.
  • Panikangst er kendetegnet ved pludselige anfald af panik forbundet med voldsom fryg eller nervøsitet. Panikangst kan også omfatte fysiske symptomer såsom svedudbrud, smerter, hovedpine, kvalme, hjertebanken eller mundtørhed.
  • Obsessiv–kompulsiv lidelse medfører tilbagevendende, påtrængende og uønskede tanker, som giver anledning til ubegrundet frygt (obsessioner), der f.eks. kan være knyttet til renlighed, legemssekreter eller helbred. Som reaktion på denne frygt vil patienten måske udføre særlige ritualer (tvangshandlinger = kompulsioner) såsom hele tiden at vaske hænder, gøre rent eller tage bad, kontrollere det samme igen og igen eller overholde en streng diæt.

Statistik
Det skønnes, at 5-7% af den almene befolkning er berørt af angsttilstande, og at op til 29% af befolkningen vil få en angsttilstand mindst én gang i livet.1 I 2004 led over 28 millioner mennesker på verdensplan af obsessiv-kompulsiv lidelse, og over 30 millioner fik panikangst.2
Angsttilstande påvirker både mænd og kvinder i hele verden, men sygdommen belaster kvinder mere end mænd.3

Diagnose og behandling
Der findes mange effektive behandlinger af angsttilstande, og personlig støtte fra familie og venner er værdifuldt på alle sygdomstrin.
I konsultationen vil lægen diagnosticere en angsttilstand ved at spørge til patientens symptomer og dagligdag og til sygdom i familien. Patienten vil muligvis gennemgå en undersøgelse for at udelukke anden sygdom. Hvis det bekræftes, at der er tale om en angsttilstand, skal de mulige behandlinger overvejes – herunder medicin, psykoterapi, social støtte, motion, afslapning og selvhjælpsteknikker.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at søge professionel rådgivning.

Referencer
1. Baldwin, D.S. and Hirschfeld, R. M. A. (2005). Fast Facts: Depression, 2nd edn. Health Press, Oxford, UK.
2. World Health Organization (2004). Prevalence for Selected Causes in WHO Regions, 2004. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/PREV6%202004.xls. Accessed 16/09/11.
3. World Health Organization (2004). The Global Burden of Disease. 2004 Update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 16/09/11.

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.