Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er en neurologisk lidelse, hvor hjernen langsomt svækkes, hvilket fører til problemer med hukommelse, adfærd og med at fungere i dagligdagen.

Alzheimers sygdom
Alzheimers sygdom er en fremadskridende hjernesygdom, hvor nervecellerne i hjernen gradvist nedbrydes. Den rammer især personer over 65-70 år. Folk med Alzheimers sygdom udvikler forandringer i hukommelse, tanker, funktionsevne og adfærd, som forværres med tiden. Disse forandringer påvirker dagligdagen i stigende grad og begrænser patientens evne til at være selvhjulpen, indtil patienten bliver helt afhængig af andres hjælp.
Alzheimers sygdom har også stor betydning for patientens omsorgspersoner.1 De fleste omsorgspersoner er nære slægtninge, som passer patienten derhjemme – en krævende og udmattende rolle, der udgør en enorm følelsesmæssig og fysisk belastning.1
Alzheimers sygdom beskadiger og dræber hjerneceller, hvilket fører til omfattende hjernesvind og ubalance i signalstofferne. Efterhånden som hjernecellerne nedbrydes, sker der ophobning af særlige affaldsstoffer i hjernen, såkaldte 'plaques' og 'tangles'.

Symptomer
Symptomerne på Alzheimers sygdom opstår gradvist over flere år og er forskellige fra person til person. De første symptomer er sædvanligvis glemsomhed og lettere forvirring. Alzheimer-symptomerne kan overordnet inddeles i kognitive, funktionelle og adfærdsmæssige/psykiske ændringer.
• Kognitive ændringer – nedsat korttidshukommelse (patienten kan ikke huske ting, som er sket for nylig, gentager sig selv, forlægger ting og sager i hjemmet, mister overblikket), problemer med at træffe beslutninger, nedsat orientering i tid og sted, nedsat indlæringsevne og problemer med at genkende venner og familie.
• Funktionsmæssige ændringer – nedsat evne til at udføre almindelige gøremål i dagligdagen samt mere komplekse opgaver: Problemer med at håndtere penge, problemer med personlig hygiejne, inkontinens, problemer med at klæde sig på, balanceforstyrrelser og usikre bevægelser. I sidste stadium bliver patienter med Alzheimers sygdom bundet til sengen.
• Adfærdsmæssige/psykiske ændringer – patienterne kan også få adfærdsmæssige og psykiske forstyrrelser, hvilket gør det mere belastende at pleje dem. De kan udvise vrangforestillinger, ophidselse/aggressivitet, depression/pludselig nedtrykthed og forandringer i appetit og spisemønstre. Adfærdsmæssige ændringer er særligt vanskelige for familie og plejere og er ofte årsagen til, at patienten kommer på plejehjem.

10 Tidlige Advarselstegn4
1. Hukommelsestab, der virker forstyrrende på dagligdagen
2. Udfordringer i forbindelse med planlægning eller problemløsning
3. Svært ved at udføre velkendte opgaver i hjemmet, på arbejde eller i fritiden
4. Nedsat eller manglende orientering i tid og sted
5. Svært ved at forstå visuelle billeder og rumlige forbindelser
6. Problemer med ord, både i tale og skrift
7. Forlægge ting og miste evnen til at spore tilbage til tidligere handlinger
8. Nedsat eller svækket dømmekraft
9. Trækker sig fra arbejde eller sociale aktiviteter
10. Ændringer i humør og personlighed

Statistik
På verdensplan lider 36 millioner mennesker af demens.2 Måske har op til 28 millioner af disse 36 millioner endnu ikke fået stillet diagnosen, og de har derfor ikke adgang til behandling, information og pleje.2 Det anslås, at der hvert år diagnosticeres ca. 4,6 millioner nye tilfælde.3 I takt med, at befolkningen bliver stadig ældre, forventes det, at antallet af personer med demens næsten fordobles hvert 20. år, og i år 2050 vil 115 millioner lide af denne sygdom.2
Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens, og den tegner sig for 50–70% af alle tilfælde.4
De globale omkostninger i forbindelse med demens (USD 604 milliarder i 2010) udgør over 1% af bruttonationalproduktet (BNP).2

Diagnose og behandling
Personer, som er bekymret for, om de selv eller deres nærmeste har symptomer på Alzheimers sygdom, bør gå til lægen for at få hjælp og rådgivning. Diagnosen stilles gennem samtaler med patient og omsorgspersoner, og somme tider suppleres der med blodprøver og skanning af hjernen. Der foreligger en lang række skalaer, der kan anvendes til at påvise symptomerne og vurdere sværhedsgraden.
Der findes ingen helbredelse af Alzheimers sygdom, men det er muligt at behandle symptomerne og forskningen på området fortsætter. Selv om de nuværende behandlingsmuligheder af Alzheimers sygdom ikke kan hindre sygdommen i at udvikle sig, kan de midlertidigt bremse forværringen af demenssymptomer og forbedre livskvaliteten for personer med Alzheimers sygdom og deres pårørende. Der er sat en verdensomspændende indsats i gang for at finde bedre måder at behandle sygdommen på, udsætte dens debut og forhindre den i at udvikle sig.4

Referencer
1. Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
2. Alzheimer Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early diagnosis and intervention. Published by Alzheimer’s Disease International (ADI), September 2011.
3. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366 (9503): 2112–2117.
4. Alzheimer’s Association. Basics of Alzheimer’s disease: http://www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp

Alzheimers sygdom er en hjernesygdom, der gradvist svækker de intellektuelle evner, nedbryder personligheden og kræver stigende pleje og overvågning af den syge. Alzheimers sygdom er den hyppigste af demens-sygdommene.

Temahæfte

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom. Alzheimers sygdom kan behandles, men
ikke helbredes.
Temahæftet er udarbejdet i 2006

Læs mere

Temahæfte

Caregiver burden
Pårørende til demenssyge udgør en ganske særlig gruppe mennesker med et ofte stort behov for hjælp.

Læs mere

Temahæfte

8 gode grunde
8 gode grunde til at behandle demens 

Læs mere

Temahæfte

Blive ikke væk
Giver gode råd om hvordan man undgår at patienten forlader hjemmet og hvad man gør, hvis patienten er gået hjemmefra

Læs mere

Temahæfte

Besøg modtages gerne
Gode råd til dig der besøger et således  menneske med demens

Læs mere

Temahæfte

Gode råd
Gode råd til patienter og pårørende

Læs mere
Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.