Alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er en hjernesygdom, som kendetegnes ved forstyrrelser i hjernens struktur, neurokemi og adfærd, der er forårsaget af alkohol.

Oversigt over alkoholafhængighed
Alkoholafhængighed er en sygdom og en adfærdsmæssig forstyrrelse, der indebærer en høj risiko for et kronisk og fremadskridende forløb med tilbagefald.1 I løbet af de seneste 20 år har omfattende forskning bidraget til en bedre forståelse af sygdommen, så alkoholafhængighed ikke længere opfattes som en karakterbrist, men som en medicinsk lidelse, der kan og bør behandles.2
Alkohol er giftigt for de fleste organer i organismen, og i det lange løb er alkoholforbruget tæt forbundet med risikoen for morbiditet og mortalitet.3 Alkohol er medvirkende årsag til over 60 forskellige sygdomme og skader.4 Overdreven indtagelse af alkohol er også forbundet med et øget omkostningsniveau for samfundet på grund af vold, manglende produktivitet samt sundhedsudgifter.4

Når der opstår et alkoholforbrug, vil det i høj grad skyldes genetiske og miljømæssige faktorer. Familie, venner og samfundet omkring os er afgørende for, hvor meget vi udsættes for stress og alkohol. Tendensen til at miste kontrollen over sit alkoholforbrug er genetisk disponeret, ligesom genetiske faktorer anslås at udgøre 60 % af risikoen for alkoholisme.5,6 Risikoen for alkoholafhængighed stiger med forbruget af alkohol.7  Det antages, at alkoholforbrug er skyld i mellem 20 % og 50 % af tilfældene af levercirrose, epilepsi, forgiftning, færdselsulykker, vold og en række kræftformer.4

Symptomer
En overvældende trang til at indtage alkohol er et vigtigt kendetegn ved alkoholafhængighed. Patienter får svært ved at styre deres forbrug af alkohol og fortsætter forbruget, selv om de får skadevirkninger.8 Ofte får patienterne abstinenssymptomer i form af kvalme, svedudbrud og rysten, når de holder op med at drikke.9

Statistik
Det er ganske almindeligt med et stort alkoholforbrug mange steder i verden - især i Europa. Alkoholafhængighed er en af de mest almindelige psykiske lidelser i Europa.10 Flere end 14 millioner mennesker i EU er afhængige af alkohol i et givet år.10
De samlede omkostninger ved alkoholafhængighed i Europa er vurderet til EUR 58 milliarder.11
I Europa diagnosticeres der i gennemsnit alkoholmisbrug og  afhængighed hos 15 % af befolkningen.12 Af disse patienter kommer Kun ganske få i behandling. Den mediane procentdel af mennesker med ubehandlet alkoholmisbrug og -afhængighed er 92 %, hvilket betyder, at kun 8 % kommer i behandling.13

Diagnose og behandling
Lægen kan hjælpe og rådgive personer, som har mistanke om, at de har et alkoholproblem. Ved diagnosticeringen ses der på biologiske symptomer og på adfærdsmæssige og sociale faktorer.14 Oplysninger fra familie, venner og arbejdskolleger kan også være vigtige for at stille diagnosen.
Behandlingen for alkoholafhængighed består sædvanligvis i adfærdsterapi som supplement til medicin.2 Såvel afholdenhed som mål for at nedsætte forbruget skal betragtes som led i en samlet behandlingsstrategi for patienter med alkoholafhængighed.15,16 Det har også stor betydning, at patienten får støtte fra sine nærmeste.
Behandling af alkoholafhængighed bør udelukkende iværksættes efter rådgivning af en læge.

Referencer
1. WHO, ASAM website 2012
2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.
3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156
4. WHO. Global status report on alcohol  and health, 2011
5. Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315
6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002
7. Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518
8. WHO, ICD-10, F10-19
9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Besøgt den 08.08.2012.
10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679
11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779
12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010
13. Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866
14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000 American Psychiatric Association
15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012
16. NICE. Clinical guideline 115, 2011

Lægen kan hjælpe og rådgive personer, som har mistanke om, at de har et alkoholproblem.

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.