Samarbejdsaftaler

Etiske regler - dialog med beslutningstagere

Etiske regler - beslutningstagere

Lift medlemmer er forpligtet til at sikre uafhængighed og åbenhed omkring den kommunikation der foregår med politikere og myndigheder

Læs mere

Etiske regler - samarbejde med patientforeninger

Etiske regler

Regler for de indbyrdes relationer mellem virksomheder og patientforeninger mv.

Læs mere

Vores kultur - vision, mission og værdier

Se Lundbeck vision, mission og værdier

Læs mere
Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.