Partnerskab med Lundbeck

Partnerskab er et vigtigt strategisk mål for Lundbeck. Dette mål nås ved at øge værdien af vores eksisterende samarbejder og ved til en hver tid aktivt at søge og vurdere nye muligheder.

I løbet af det seneste år ti har vellykkede partnerskaber fra det prækliniske til det kommercielle område været en af de vigtigste bidragsydere til Lundbecks position som specialister inden for sygdom i hjernen og eksperter indenfor neurovienskabeli forskring. Betydningen af partnerskab er anerkendt i hele organisationen og Lundbeck arbejder kontinuerligt på at være den foretrukne partner.

Hvorfor være samarbejdspartner med Lundbeck ?

1. Fuldt integreret selskab
Lundbeck er et fuldt integreret selskab med ca. 5.000 ansatte i 50 lande med hovedkompetencer indenfor forskning, klinisk udvikling, produktion, markedsføring og salg. Produkter fra partnere er integreret med succes i vores værdikæde fra prækliniske til markedsførte produkter.

2. Dokumenterede resultater for at få produkter ud på markedet
Størstedelen af Lundbecks markedsførte produkter er baseret på vellykket intern innovation og eksterne udviklingsmuligheder. Som et resultat, er Lundbeck i øjeblikket i gang med den største lanceringsindsats i firmaets historie, hvilket gør vores produkter tilgængelige for mennesker med sygdom i hjernen.

Succesen med vores produkter, der bevæger sig gennem processen fra at være et molekyle i vores pipeline til at være et sikkert produkt klart til at blive markedsført, skyldes vores 800 dedikerede forsknings- og udviklingsmedarbejdere (R&D), som kun fokuserer på psykiatriske og neurologiske sygdomme. 

3. Dokumenterede resultater fra kommerciel succes
Takket være Lundbecks stærke platform og tilstedeværelse i mere end 100 lande har vi skabt kommerciel succes for vores produkter. I flere lande over hele verden, markedsfører Lundbeck, lægemidler til behandling af stort alkoholforbrug, Alzheimers sygdom, epilepsi, depression og angst, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og bipolar sygdom.

Denne succes er baseret på en stor global salgs- og marketingsorganisation med næsten 2.800 ansatte og stærke regionale organisationer. Vores engagerede kommercielle organisation er optaget af at kunne tilbyde behandlinger til patienter som behøver dem.

4. Fokus på sygdom i hjernen
Baseret på vores innovation og eksterne licensaftaler, har Lundbeck mere end 70 års erfaring inden for sygdom i hjernen. Lundbecks R&D samt kommercielle teams er optaget af sygdom i hjernen, og vi har et stærkt netværk blandt opinionsledere og specialister indenfor psykiatri og neurologi samt blandt praktiserende læger.

Lundbecks strategi er at styrke sin position som et ledende selskab indenfor sygdom i hjernen. Sygdom i hjernen er på global plan blandt de største belastninger for samfundet. Patientpopulationen forventes øget i de kommende år. Der er et betydeligt udækket medicinsk behov på dette område.

5. Fleksibel, hurtig beslutning ved partnerskab
Lundbecks øverste ledelse er forpligtet til at udvikle partnerskaber og har udviklet en proces for at sikre en struktureret og hurtig beslutningsproces, når nye partnere skal vurderes.

Vores finansielle position er god, med en solid balance og en pengestrøm som muliggør kontinuerlig investering i eksterne muligheder.

Via nedenstående links kan du på Lundbecks corporate website læse mere om:

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.