Kort om Lundbeck

Få her et hurtigt overblik over Lundbeck eller brug linkene til at få mere detaljerede oplysninger

Lundbeck er en global medicinalvirksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lever med psykiatriske og neurologiske lidelser. Til dette formål beskæftiger Lundbeck sig med forskning, udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Virksomhedens produkter er målrettet sygdommesområderne inden for psykiatri og neurologi. 

Læs mere om Lundbeck

Hjernesygdomme
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) indberettes der globalt over 700 millioner tilfælde af hjernesygdom hvert år. Det drejer sig om alvorlige og livstruende sygdomme, der påvirker livskvaliteten hos både patienter og pårørende.

Da disse sygdomme også indebærer væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger, er det af afgørende betydning for hele samfundet, at der udvikles nye og perspektivrige lægemidler. I løbet af de seneste 50 år har nye lægemidler revolutioneret behandlingsmulighederne, men der er stadig et stort udækket behov for nye og perspektivrige behandlinger.

Læs mere

Forskning og udvikling
Fokus på forskning og udvikling er den vigtigste byggesten i Lundbecks arbejde med at forbedre behandlinger til de mennesker, der lever med hjernesygdomme. Vi er specialister på vores område og har state-of-the-art forskningsfaciliteter i Danmark, og mere end 800 medarbejdere arbejder i vores forskningsenheder. Vi arbejder tæt sammen med strategiske partnere verden over, så vi kan sikre det bedst mulige fundament for innovation and udviklingen af nye behandlingsløsninger. 

Læs mere
Vores pipeline

Produkter
Lundbeck markedsfører en række forskellige lægemidler til behandling af hjernesygdomme. De seneste danske markedsførte lægemidler omfatter: Brintellix® (depression) og Abilify Maintena® (skizofreni).

Læs mere

Nøgletal
Lundbeck beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere på verdensplan. Vi har medarbejdere i 50 lande, og vore produkter er registreret i over 100 lande. Vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien og vores forskningscentre er placeret i Danmark. I 2018 opnåede Lundbeck en omsætning på ca. 18,1 milliarder danske kroner.

Læs mere

Virksomhedsledelse
Lundbecks direktion består af seks medlemmer og er ledet af Deborah Dunsire, President & CEO.

Læs mere

Markedsoplysninger
I 2018 stammede 17 % af Lundbecks indtjening fra Europa, 63 % fra Nordamerika og 20 % fra internationale markeder. 

Historie
I 1915 blev Lundbeck stiftet af Hans Lundbeck som et handelskompagni. Siden da har selskabet udviklet sig og er vokset drastisk. I dag er vi en af de største danske virksomheder. Gennem det seneste århundrede er millioner af mennesker blevet behandlet med vores produkter. Det er komplekst og udfordrende at udvikle forbedrede behandlinger til hjernesygdomme, men vi bevarer vores fokus, så vi kan sikre et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. 

Læs mere

Ejerforhold
I 1999 blev Lundbeck noteret på Københavns Fondsbørs. Lundbeckfonden, der i 2012 uddelte over 482 millioner kroner til forskellige forsknings¬projekter, ejer ca. 70 % af aktierne i Lundbeck, mens de resterende 30 % handles på fondsbørsen.

Nuværende aktiekurs og kapitalværdi

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.