Forskning og udvikling

Lundbecks forskningsindsats (R&D) fokuserer på at udvikle nye, innovative lægemidler til behandling af sygdom i hjernen. Ved hjælp af investeringer og ihærdighed bestræber vi os på at skabe de allerbedste behandlingsmuligheder for patienterne.

Forskning er vores fundament
Lundbeck er den eneste medicinalvirksomhed på verdensplan, der udelukkende fokuserer på behandling af sygdom i hjernen. Hele vores forskning og udvikling (R&D) specialiserer sig i at udvikle innovative lægemidler til behandling af en række psykiatriske og neurologiske sygdomme. Vores R&D-projekter fokuserer på:

  • Alzheimers sygdom
  • Depression
  • Parkinsons sygdom
  • Skizofreni

Læs mere om vores sygdomsområder

Tilgrundliggende sygdomsbiologi
Målet med Lundbecks R&D-strategi er at gøre det muligt at opdage og udvikle nye lægemidler, der er rettet mod de tilgrundliggende mekanismer ved sygdom i hjernen. Denne fremgangsmåde sætter os i stand til at behandle symptomerne mere effektivt og potentielt også ændre sygdommenes forløb. Denne strategi kræver omfattende videnskabelige undersøgelser af hjernen samt biologien og mekanismerne ved sygdom i hjernen såvel som en øget forståelse af forskningsmål og kliniske resultater.

Strategiske partnerskaber
Derudover er det en vigtig forudsætning for Lundbecks R&D-strategi at fastholde stærke interne forsknings- og udviklingskompetencer for at kunne skabe de bedste netværk og indgå i partnerskaber. Vi vil fortsat indgå eksterne alliancer for at kunne supplere vores interne kompetencer og benytte os af de forbedrede muligheder, der er til rådighed i form af innovative teknologier. Vores opbygning af partnerskaber gør det muligt for os at køre et omfattende fælles udviklingsprogram på udviklingsprojekter (projektportefølje), især ved vores partnerskab med Takeda Pharmaceutical Co., Limited. og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Denne opbygning gør Lundbeck i stand til at have flere udviklingsprojekter kørende parallelt og samtidig være i stand til at investere betydeligt mere, end hvad der umiddelbart er til rådighed ud af vores forskningsressourcer.

Fremtidigt fundament
Vores R&D-strategi skal være det fremtidige fundament, som vil gøre det muligt for Lundbeck at opdage og udvikle lægemidler med klart dokumenteret effekt på biologisk definerede patientgrupper. Det forventes, at samfundets efterspørgsel efter denne nye type af lægemidler vil stige.

Læs mere om vores produktportefølje

Vores forskning og udvikling
Som mellemstor medicinalvirksomhed arbejder vi ud fra samme værdigrundlag over hele verden, og vi arbejder målrettet med Lundbecks R&D-strategi. Hos Lundbeck baseres forskning på indsatsen i tværfaglige, kompetente projektgrupper, interne specialister inden for sygdom i hjernen og den mest avancerede teknologi. Vi arbejder i nye, veludstyrede laboratorier. I hver projektgruppe integreres den nyeste viden inden for R&D-discipliner med erfaring i klinisk praksis og behandlingsbehov.

Verdensomspændende virksomhed
Lundbeck har en international R&D-organisation med ca. 800 dedikerede R&D-medarbejdere. Forskningsorganisationen er placeret i København. Udviklingsafdelingens hovedsæde ligger også i København, mens personalet inden for klinisk forskning og registrering er fordelt over hele verden.

Respekt for individet
Hos Lundbeck R&D samarbejder vi ud fra forskellige forudsætninger om at nå de fælles mål. Vi sørger for hele tiden at udvikle og forbedre vores faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Dette fremmer den enkelte medarbejders karrieremuligheder, samtidig med at det bevarer og udvikler kompetencerne i organisationen som helhed. Publikation af videnskabelige resultater er et naturligt led i Lundbecks aktive deltagelse i det internationale forskersamfund.

Publikationsliste – læs mere

Udvikling af et nyt lægemiddel

 Læs mere om vores udviklingsproces

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.