Forskning og udvikling

Lundbecks indsats inden for forskning og udvikling bygger på både intern og ekstern innovation og retter sig mod udvikling af nye og innovative lægemidler til en række indikationer inden for behandling af hjernesygdomme.

Bagvedliggende sygdomsbiologi
Lundbecks forskning og udvikling har som mål at muliggøre opdagelsen og udviklingen af nye lægemidler målrettet hjernesygdommenes bagvedliggende mekanismer. En sådan strategi kræver udbredt forskning i biologien og mekanismerne bag hjernesygdommene og en forbedret forståelse af de ønskede forskningsmål og kliniske resultater. Gennem årene har vi opbygget en bred og stærk platform indenfor psykiatri og neurodegeneration, som tillader os at anvende små molekyler, antistoffer og vacciner i udviklingen af nye lægemidler. Denne tilgang gør os i stand til at behandle symptomer mere effektivt og har potentiale til også at ændre sygdommenes forløb.

Strategiske partnerskaber

Lundbecks mange års erfaring og fortsatte arbejde indenfor hjernesygdomme har givet os et stærkt globalt netværk indenfor præklinisk og klinisk neurovidenskabelig forskning. Det er yderst vigtigt for os at opretholde vore stærke interne forsknings- og udviklingskompetencer og at opbygge eksterne alliancer til at supplere interne kompetencer, idet vi udnytter de voksende muligheder, som innovative teknologier tilbyder.

Lundbeck er sammen med andre virksomheder og det akademiske samfund involveret i tiltag omkring opdagelsen af molekyler og biomarkører inden for hjernesygdomme. Pålidelige biomarkører kendes kun i et begrænset omfang. Størst fremskridt er nået inden for neurologiske lidelser som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom, mens der er mindre fremskridt for psykiatriske lidelsers vedkommende. Der findes endnu ingen blodprøver eller hjernescanning, som hos den enkelte kan skelne mellem f.eks. depression eller bipolar lidelse. Muligheden for at kunne forudsige, om en ny lægemiddelkandidat interagerer med målet og potentielt kunne påvirke sygdomsprogressionen, ville kunne forbedres med pålidelige biomarkører. Dette ville samtidig nedsætte de høje forbrugsfaktorer af New Chemical Entities (NCE’er) i den kliniske udvikling inden for hjernesygdomme.

Lundbeck har også tilsluttet sig det personfokuserede genetiske selskab 23andMe.Inc og tænketanken The Milken Institute med deltagelse i et omfattende nyt studie, som skal øge forståelsen af de bagvedliggende årsager til depression (Major Depression  MDD) og bipolar sygdom I (Bipolar Depression). Endvidere udforskes i dette studie, hvordan disse sygdomme og hjernefunktioner som opmærksomhed og beslutningstagning har forbindelse med genetik.

Endnu et eksempel er vores deltagelse i RADAR-CNS samarbejdet, som omfatter udvikling af nye måder at overvåge lidelser som MDD, epilepsi og multipel sklerose gennem anvendelse af bærbare apparater og smartphone-teknologi.

Læs mere om at indgå partnerskab med Lundbeck 

Fremtidigt fundament
Vores R&D-strategi er det fremtidige fundament, som vil gøre det muligt for Lundbeck at opdage og udvikle lægemidler med klart dokumenteret effekt på biologisk definerede patientgrupper. Dette skyldes ikke mindst den digitale fremgangsmåde, vi anvender, for at kunne optimere behandlingen af hjernesygdomme. Det forventes, at samfundets efterspørgsel efter denne nye type af lægemidler vil stige.

Nyligt gennemførte big data analyser af post mortem-hjerner viser imidlertid karakteristiske molekylære spor hos mennesker med psykiatriske lidelser*. Et internationalt forskningshold har rapporteret, at fem af de største psykiatriske lidelser har genetiske aktivitetsmønstre, som ofte overlapper men også varierer på sygdomsspecifikke - og nogle gange kontraintuitive - måder. Disse fund vil måske engang føre til diagnostiske tests og helt nye behandlinger.

Vor R&D organisation 
Som mellemstor medicinalvirksomhed arbejder vi ud fra samme værdigrundlag over hele verden, og vi arbejder målrettet med Lundbecks R&D-strategi. Hos Lundbeck baseres forskning på indsatsen i tværfaglige, kompetente projektgrupper, interne specialister inden for sygdom i hjernen og den mest avancerede teknologi. Vi arbejder i nye, veludstyrede laboratorier. I hver projektgruppe integreres den nyeste viden inden for R&D-discipliner med erfaring i klinisk praksis og behandlingsbehov.

Verdensomspændende virksomhed
Lundbeck har en international R&D-organisation med ca. 800 dedikerede R&D-medarbejdere. Forskningsorganisationen er placeret i København. Udviklingsafdelingens hovedsæde ligger også i København, mens personalet inden for klinisk forskning og registrering er fordelt over hele verden.

Respekt for individet
Hos Lundbeck R&D samarbejder vi ud fra forskellige forudsætninger om at nå de fælles mål. Vi sørger for hele tiden at udvikle og forbedre vores faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Dette fremmer den enkelte medarbejders karrieremuligheder, samtidig med at det bevarer og udvikler kompetencerne i organisationen som helhed. Publikation af videnskabelige resultater er et naturligt led i Lundbecks aktive deltagelse i det internationale forskersamfund.

Publikationsliste – læs mere

Udvikling af et nyt lægemiddel

 Læs mere om vores udviklingsproces

* Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Cookie Policy
Du har valgt at besøge et link udenfor Lundbeckkoncernens hjemmesider. Lundbeckkoncernen har ikke noget ansvar for indhold leveret af andre hjemmesider. Klik på "OK" for at fortsætte eller "Annuller" for at blive på Lundbeckkoncernens hjemmeside.