Výzkum a vývoj

Máme jasnou vizi. Chceme být světovou špičkou v psychiatrii a neurologii.

Veškeré své úsilí ve výzkumu a vývoji (R&D) věnujeme vyvíjení nových léků pro léčbu poruch centrální nervové soustavy (CNS). Naše projekty v R&D se zaměřují na tyto choroby:

• Deprese a úzkost
• Psychózy
• Bipolární afektivní porucha
• Alzheimerova choroba
• Parkinsonova choroba
• Huntingtonova choroba
• Epilepsie
• Mozková mrtvice
• Závislost na alkoholu
• Lennox-Gastautův syndrom

Lundbeck je jedinou plně integrovanou farmaceutickou společností na světě, která se věnuje výhradně léčbě poruch centrální nervové soustavy.

Naše úsilí o zlepšení kvality života těch, kteří trpí duševními a neurologickými onemocněními, přineslo v nedávné době výsledky v podobě úspěšného vývoje řady přípravků.

Výzkum je naší základnou
Uvědomujeme si, že soustavný růst naší společnosti závisí na výsledcích práce našich pracovníků v R&D. Výzkum a vývoj založený na inovacích je tudíž výchozí základnou naší budoucnosti. Úkolem R&D ve společnosti Lundbeck je objevovat a rozvíjet nové způsoby léčby a fungovat jako centrum expertních znalostí o biologickém pozadí onemocnění CNS a jejich léčbě.

Výzkum je způsob života
Výzkum a vývoj ve společnosti Lundbeck je celosvětově známý pro svou průkopnickou práci v oboru psychiatrie. O tuto silnou stránku se opíráme také v oboru neurologie. Jako farmaceutická společnost střední velikosti sdílíme společné hodnoty tím, že působíme celosvětově a jasně se soustřeďujeme na svou strategii R&D.

Naše organizace je mezinárodní. Výzkumná organizace sídlí jak v Kodani v Dánsku, tak v New Jersey v USA.

Hlavní ústředí pro vývoj se nachází v Kodani v Dánsku, přičemž klinický výzkum a pracovníci kontroly léčiv působí po celém světě.

Výzkum ve společnosti Lundbeck je založen na úsilí našich kvalitně vybavených multidisciplinárních týmů, na našich vlastních odborných znalostech v oboru onemocnění CNS a na nejmodernějších technologiích. Pracujeme v nových a dobře vybavených laboratořích. V každém projektovém týmu propojujeme své pokročilé poznatky z oblasti výzkumu a vývoje s odbornými znalostmi v klinické praxi a terapeutickými potřebami.

Díky svým významným přednostem je společnost Lundbeck atraktivním partnerem a je zapojena do rozsáhlé mezinárodní spolupráce s předními akademickými pracovišti, výzkumnými středisky a dalšími partnery v průmyslu.

Úcta k jednotlivci
Ve výzkumu a vývoji společnosti Lundbeck pracujeme jako jednotlivci na společných cílech. Neustále se snažíme rozvíjet a zdokonalovat své vědecké i osobní dovednosti a vědomosti. To nám umožňuje rozšiřovat kariérní příležitosti pro jednotlivce, rovněž tak i uchovávat a rozvíjet schopnosti organizace jako celku. Publikování našich vědeckých výsledků je přirozenou součástí naší aktivní účasti na práci mezinárodní vědecké komunity.

Jsme si vědomi toho, že náš růst závisí na našich talentovaných pracovnících a na jejich úsilí o inovace.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz