Partnerství se společností Lundbeck

Partnerství jsou pro společnost Lundbeck klíčovým strategickým cílem. Tohoto cíle je dosahováno navyšováním hodnoty našich stávajících partnerství a neustálým aktivním hledáním a vyhodnocováním nových příležitostí.

 

V průběhu minulé dekády byla úspěšná partnerství v oblasti preklinické až po komerční jedním z hlavních faktorů přispívajících k postavení společnosti Lundbeckjako odborníka v onemocněních mozku a experta v neurovědách. Význam partnerství je uznáván napříč celou organizací a neustále usilujeme o to, abychom byli partnerem, pro kterého je správné se rozhodnout.

Proč být partnerem se společností Lundbeck?

1. Plně integrovaná společnost
Lundbeck je plně integrovaná společnost s přibližně 6 000 zaměstnanci vysoce kvalifikovanými v oblasti výzkumu, klinického vývoje, výroby, marketingu a prodejev 57 zemích. Přípravky vzešlé z partnerství se úspěšně integrovaly do našeho hodnotového řetězce – od těch v předklinickém stádiu vývoje až po ty již uvedené na trh.

2. Dosavadní úspěšný vývoj přípravků určených pro uvedení na trh
Většina přípravků společnosti Lundbeck v současné době dodávaných na trh vychází z úspěšných interních inovací a externích vývojových příležitostí. Výsledkem je, že Lundbeck má silnou řadu léků v pokročilém stádiu vývoje, pět přípravků je ve fázi III / předregistrace s očekávaným uvedením na trh během několika následujících let.

Za svůj úspěch vděčí naše řada přípravků ve vývoji 1 200 oddaným pracovníkům společnosti Lundbeck ve výzkumu a vývoji (R&D), kteří jsou jak zdatnými odborníky na vývoj, tak platnými členy projektových týmů. V roce 2013 investoval Lundbeck přibližně 20 % svých celkových příjmů do R&D.

3. Dosavadní komerční úspěchy
Díky naší silné tržní základně a naší přítomnosti ve více než 100 zemích zajistila společnost Lundbeck svým přípravkům komerční úspěch. Naše antidepresivum Cipralex®/Lexapro® zaujímá vedoucí tržní pozici ve 43 zemích. Navíc Lundbeck dodává celosvětově na různé trhy přípravky pro léčbu závislosti na alkoholu, Alzheimerovy choroby, epilepsie, Huntingtonovy choroby, Parkinsonovy choroby, schizofrenie a bipolární afektivní poruchy.

Tento úspěch je založen na rozsáhlé celosvětové prodejní a marketingové infrastruktuře tvořené téměř 3 000 zaměstnanci a silným tržním postavením v regionech. Naše aktivně působící prodejní organizace věnuje své úsilí tomu, abychom dostali léčbu až k pacientům, kteří ji potřebují.

4. Zaměření na poruchy činnosti mozku
Společnost Lundbeck, která staví na vlastních inovacích i externích licenčních smlouvách, má za sebou více než 50 let zkušeností v oblasti poruch činnosti mozku. Tato oblast je hlavní náplní činnosti našich týmů ve výzkumu a vývoji i obchodních týmů. Máme silnou síť propojující přední osobnosti a specialisty v oboru psychiatrie a neurologie, rovněž tak i praktické lékaře.

Strategií společnosti Lundbeck je posilovat naši vedoucí pozici v oblasti poruch činnosti mozku. Tyto poruchy patří k celosvětově k nejvýznamněji zatěžujícím chorobám, v nadcházejících letech se očekává nárůst počtu pacientů. Na tomto poli však existuje stále podstatná míra nenaplněných léčebných potřeb.

5. Flexibilní, rychlé rozhodování ohledně partnerství
Vrcholný management společnosti Lundbeck se věnuje rozvíjení partnerství a vytvořil postup zajišťující strukturované a rychlé rozhodování při vyhodnocování nových příležitostí k partnerství.

Nacházíme se v dobré finanční situaci, máme solidní účetní bilanci a generujeme zisk v míře, která nám dovoluje i nadále investovat do externích příležitostí.

Na těchto odkazech najdete další podrobnosti ohledně zaměření, procesu navázání partnerství, spolupráce a kontaktu.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz