Komunikační politika firmy

Lundbeck je jediná plně integrovaná farmaceutická společnost na světě, která se výhradně zaměřuje na psychiatrická a neurologická onemocnění.

Komunikační politika firmy

Naší vizí je stát se ve svém oboru světovou špičkou a tím zlepšit kvalitu života těch, kteří trpí psychickými a neurologickými poruchami.

Pevněvěříme, žedůvěramezispolečnostíLundbeck a našimi partnery je základním pilířemúspěchu a budoucíhorozvojespolečnosti. Rovněžvěříme, žedůvěra se budujenakomunikaci a ochotěvést dialog.

Chceme s našimipartneryvéstotevřený, konstruktivní a neustávající dialog založenýnarovnosti a vzájemnéúctě.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz