Lundbeck ve světě

Získejte rychlý přehled o Lundbecku nebo pomocí odkazů získejte podrobnější informace.

Budova Lundbeck

O Lundbecku
Lundbeck je globální farmaceutická společnost, která své úsilí věnuje zlepšování kvality života těch, kteří trpí onemocněním mozkové činnosti. Za tímto účelem se celosvětově angažuje ve výzkumu, vývoji, výrobě, marketingu a prodeji léčiv. Výrobky se zaměřují na onemocnění, jako jsou např. deprese a úzkost, psychotické poruchy, epilepsie, Huntingtonova, Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Více informací o Lundbecku

Onemocnění mozkové činnosti
Podle Světové zdravotnické organizace WHO je každoročně zaznamenáno více než 700 milionů takových případů. Jedná se o vážná a životu nebezpečná onemocnění, která mají dopady na kvalitu života pacientů i jejich blízkých.

Jelikož s sebou tyto choroby přinášejí také značné socioekonomické náklady, měla by být společnost jako celek povinna vyvíjet nová a inovativní léčiva. Za posledních 50 let přinesla nová léčiva revoluci v možnostech léčby, stále však existuje mnoho nenaplněných potřeb, pokud jde o nové a inovativní způsoby léčby.

Více informací o onemocnění mozkové činnosti

Výzkum a vývoj
Společnost Lundbeck patří v Dánsku k podnikům s nejintenzivnějším výzkumem. Na našich pracovištích výzkumu a vývoje zaměstnáváme více než 800 vysoce kvalifikovaných specialistů. Lundbeck každoročně investuje cca 20 % svých příjmů zpět do výzkumu a vývoje nových léčiv, která by mohla nabídnout lepší možnosti léčby milionům lidí po celém světě, kteří trpí onemocněním mozku.

Více informací o vývoji přípravků
Přípravky ve vývoji

Výrobky
Uvádíme na trh řadu rozmanitých léčiv k léčbě poruch CNS (centrálního nervového systému). Mezi přípravky zavedené v poslední době patří: Rexulti® (deprese a schizofrenie), Brintellix® (deprese), Abilify Maintena® (schizofrenie).

Více informací o našich přípravcích

Základní čísla
Lundbeck celosvětově zaměstnává přibližně 5 000 lidí v 50 zemích.  Naše výrobky jsou registrovány ve více než 100 zemích. Výrobní kapacity jsou v Dánsku, Francii, Itálii a výzkumná centra v Dánsku.

Více základních údajů

Management
Prezidentkou a výkonnou ředitelkou je od roku 2018 Deborah Dunsire.

Více informací o vedení společnosti

Údaje o trhu

Podrobnosti o trhu

Historie
Lundbeck založil v roce 1915 Hans Lundbeck, jako obchodní společnost. Od té doby prošla dramatickým vývojem a růstem. Dnes patříme mezi největší společnosti v Dánsku.

Již od minulého století jsou miliony lidí po celém světě léčeny našimi preparáty. Stále se zaměřujeme na zajištění lepšího života osob s psychickými a neurologickými poruchami, zdokonalováním jejich léčby.

Více informací o naší historii

Vlastnictví
Od roku 1999 jsou akcie kótovány na kodaňské burze. Nadace Lundbeck Foundation, která každoročně rozděluje na různých výzkumných grantech kolem 500 milionů dánských korun, vlastní cca 70% akcií, přičemž zbylých 30% je obchodováno na burze.

Aktuální tržní cena a tržní kapitalizace 

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz