Naše cíle

...každý člověk je jedinečná bytost...

Usilujeme o zlepšování kvality života pacientů s duševním nebo nervovým onemocněním. Naše filosofie je založena na respektu k jedinci. Věříme, že každá lidská bytost je jedinečná a je třeba s ní takto jednat. Náš přístup k pacientovi, k zákazníkovi či k zaměstnanci naši víru odráží.

Naše přípravky jsou pečlivě prověřené, vysoce účinné originální látky, které umožňují individuální přístup k léčbě každého pacienta. Při předávání informací o našich lécích usilujeme o objektivnost, pravdivost a úplnost.

Vize
Naší vizí je stát se světovou špičkou v oboru psychiatrie a neurologie.

Poslání
Naším posláním je zlepšovat kvalitu života lidí trpících psychickými a neurologickými poruchami.

Hodnoty
Představivost – Nebát se být jiný
„Představivost“ podtrhuje nutnost nebát se být jiný. Společnost Lundbeck věří v nezbytnost otevřenosti vůči novým znalostem a alternativním řešením. To je základní kámen hodnotového řetězce společnosti Lundbeck, a to od výzkumu a vývoje až po výrobu, marketing a prodej.

Zápal – Nikdy se nevzdávat
„Zápal“ odkazuje na dlouholetý zvyk nikdy se nevzdávat. Společnost Lundbeck při svém úsilí o objevování nových léků na poruchy CNS zažila nezdary – a jistě se setká s dalšími.

Odpovědnost – Dělat správné věci
„Odpovědnost“ znamená, že od zaměstnanců společnosti Lundbeck se očekává, že budou dělat správné věci a ke svým kolegům, k prostředí i k širšímu společenství se budou chovat zodpovědně.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz