Naše vize

Vize
Naší vizí je stát se světovou špičkou v oboru psychiatrie a neurologie.

Poslání
Naším posláním je zlepšovat kvalitu života lidí trpících psychickými a neurologickými poruchami.

Hodnoty
Představivost – Nebát se být jiný
„Představivost“ podtrhuje nutnost nebát se být jiný. Společnost Lundbeck věří v nezbytnost otevřenosti vůči novým znalostem a alternativním řešením. To je základní kámen hodnotového řetězce společnosti Lundbeck, a to od výzkumu a vývoje až po výrobu, marketing a prodej.

Zápal – Nikdy se nevzdávat
„Zápal“ odkazuje na dlouholetý zvyk nikdy se nevzdávat. Společnost Lundbeck při svém úsilí o objevování nových léků na poruchy CNS zažila nezdary – a jistě se setká s dalšími.

Odpovědnost – Dělat správné věci
„Odpovědnost“ znamená, že od zaměstnanců společnosti Lundbeck se očekává, že budou dělat správné věci a ke svým kolegům, k prostředí i k širšímu společenství se budou chovat zodpovědně.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz