Komunikační politika firmy

Společnost Lundbeck chce se svými partnery vést otevřený, konstruktivní a nepřetržitý dialog, založený na rovnosti a vzájemné úctě.

Naše poslání je jasné: Neúnavně se věnujeme obnově duševního zdraví, aby se každý cítil co možná nejlépe.

Pevně věříme tomu, že důvěra mezi společností Lundbeck a našimi partnery je základním pilířem úspěchu a budoucího rozvoje společnosti. Rovněž věříme, že důvěra se buduje na komunikaci a ochotě vést dialog.

Chceme vést otevřený, konstruktivní a nepřetržitý dialog se svými partnery, založený na rovnosti a vzájemné úctě.

Podporujeme zájem našich partnerů o činnost společnosti Lundbeck, aby získali jasnou představu o našich záměrech, přesvědčení, strategii a vykonané práci.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz