Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je progresivní onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu nervových buněk v určité oblasti mozku, což vede k problémům s ovládáním pohybu a k jiným příznakům, nesouvisejícím s pohybem.

Park

Parkinsonova choroba přehledně
Parkinsonova choroba je dlouhodobou a progresivní poruchou mozku, která obvykle postihuje osoby starší 60 let.1 Lidé s Parkinsonovou chorobou mají potíže s ovládáním pohybů svého těla a příznaky se s progresí onemocnění zhoršují. Nakonec omezí Parkinsonova choroba  pacienta i v běžných situacích každodenního života.

Příznaky Parkinsonovy choroby jsou důsledkem ztráty nervových buněk v mozku, které ovlivňují ovládání pohybu, náladu, spánek a myšlení. Přesná příčina ztráty nervových buněk není známa, ale má se za to, že za ní stojí kombinace genetické vlohy, vlivů prostředí a stárnutí.2

Příznaky
Mezi klasické příznaky Parkinsonovy choroby - takzvané „motorické“ příznaky (související s pohybem) - patří třes, zpomalení pohybu, tuhnutí svalů a problémy s rovnováhou. Kromě toho jsou běžné také nemotorické příznaky, např. deprese, demence, bolesti, problémy se spánkem a dysfunkce autonomních tělesných systémů (trávení, krevní tlak, apod.). Ty všechny značně ztěžují samotné onemocnění.

Parkinsonova choroba je progresivní onemocnění, časem se objevují nové příznaky a ty stávající se pomalu zhoršují. Nejde však o fatální onemocnění - lidé mohou od okamžiku stanovení diagnózy žít ještě zhruba 15 až 25 let - jedná se tedy o dlouhodobé (chronické) onemocnění.3

Statistika
Parkinsonova choroba je jednou z nejběžnějších neurologických poruch (týkajících se nervových buněk). V roce 2004 postihovala zhruba 5,2 milionů mužů a žen po celém světě, přičemž každý rok bylo hlášeno 4 až 20 nových případů na 100 000 lidí.4

Parkinsonova choroba obvykle postihuje lidi kolem šedesátého roku věku,1 ačkoli vzácnější formy onemocnění se mohou rozvinout i před dosažením 40 let.5 Jedna studie provedená v pěti evropských zemích zjistila, že 1,6 % populace starší 65 let trpí Parkinsonovou chorobou.6

Riziko rozvoje Parkinsonovy choroby se zvyšuje s věkem. Skutečnost, že více lidí se v současné době dožívá vyššího věku, způsobuje nárůst výskytu Parkinsonovy choroby.7

Vyhledání diagnostiky a péče
V současné době na Parkinsonovu chorobu neexistuje lék, ale jakmile lékař stanoví diagnózu, je možné ve většině případů účinně léčit příznaky. Cílem léčby je regulovat a zmírňovat příznaky tak, aby se mohli pacienti nadále těšit se z přiměřené kvality života po co možná nejdelší dobu.

Léčba Parkinsonovy choroby běžně zahrnuje užívání léků a v některých případech i operaci. Kromě toho hraje důležitou roli cvičení, dieta, doplňkové terapie, emocionální podpora a pevné vztahy. Pochopit Parkinsonovu chorobu, mít porozumění pro novou životní situaci a učit se stanovovat si nové cíle je skoro tak důležité, jako praktické zvládnutí tohoto onemocnění.

Člověk trpící Parkinsonovou chorobou by neměl mít strach požádat o pomoc a je důležité, aby se mu dostalo odborného lékařského poradenství.

Literatura

1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.

2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.

3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.

4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.

7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz