Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu je onemocnění mozku, charakterizované poruchami v mozkové struktuře, v neurochemických poměrech a v chování.

Kámen

Závislost na alkoholu přehledně
Závislost na alkoholu je onemocnění ovlivňující chování, s vysokým rizikem chronického, relabujícího a progresivního průběhu.1 Rozsáhlý výzkum během posledních 20 let přispěl k pochopení tohoto onemocnění a posunul závislost na alkoholu od závady morálního charakteru ke zdravotnímu stavu, který se může - a měl by se - léčit.2

Alkohol je toxický pro většinu orgánů v lidském těle a úroveň konzumace je silně provázaná s rizikem nemocnosti a úmrtnosti.3 Alkohol je příčinou vzniku více než 60 onemocnění a poranění.4 Nadměrná konzumace alkoholu je také spojena s velkými náklady pro společnost kvůli násilí, ztrátě produktivity a zdravotnickým nákladům.4

Genetické předpoklady a vlivy prostředí jsou důležité pro zahájení konzumace alkoholu. Rodina, přátelé a společnost určují úroveň vystavení se stresu a vlivu alkoholu. Vnímavost k rozvinutí ztráty kontroly nad konzumací alkoholu je geneticky předurčena a genetické faktory přispívají odhadem ze 60 % k riziku vzniku onmeocnění.5,6  Riziko závislosti na alkoholu vzrůstá s vyšší konzumací alkoholu.7 Odhaduje se, že konzumace alkoholu způsobí 20 až 50 % případů cirhózy jater, epilepsie, otrav, dopravních nehod, násilí a několika typů nádorového onemocnění.4

Příznaky
Hlavní charakteristikou alkoholové závislosti je posílení touhy (bažení) po konzumaci alkoholu. Pacienti mají obtíže s udržením kontroly nad svou konzumací, pokračují v ní navzdory škodlivým následkům.8 Často zažívají příznaky z odnětí alkoholu – nevolnost, pocení, třes.9

Statistika
Nadměrná konzumace alkoholu je běžná v mnoha částech světa, zejména v Evropě.4 Závislost na alkoholu je jedním z nejčastějších duševních onemocnění v Evropě.10 V Evropské unii je 14 milionů závislých na alkoholu.10

Celkové náklady na alkoholovou závislost se v Evropě odhadují na částku 58 miliard EUR. Průměrná diagnostická úspěšnost pro nadužívání a závislost na alkoholu je v Evropě 15 %.12 Pouze malá část (8 %) diagnostikovaných pacientů je skutečně léčena.13

Vyhledání diagnostiky a péče
Lidé, kteří se domnívají, že by mohli být závislí na alkoholu, mohou vyhledat pomoc u svého lékaře. Diagnóza zvažuje biologické příznaky, behaviorální a sociální faktory.14 Informace od rodiny, přátel a kolegů ze zaměstnání mohou být pro diagnostiku také důležité.

Léčba závislosti na alkoholu sestává z behaviorální terapie, která je obecně poskytována spolu s léky.2 Dosažení abstinence i snížení spotřeby jsou hlavními léčebnými cíly u pacientů se závislostí na alkoholu.15,16 Velmi významná je také podpora osob blízkých pacientovi. Jakákoli léčba závislosti na alkoholu by měla být doprovázena odbornými radami lékaře.

Literatura

1. WHO, ASAM website 2012

2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.

3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156

4. World Health Organisation (WHO). Global status report on alcohol and health 2011.

5.  Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315

6.  Schukit Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. 2002

7.  Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518

8.  WHO, ICD-10, F10-19

9.  MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms.

10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679

11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779

12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz