Úzkost

Úzkostné poruchy jsou běžnou formou psychického onemocnění, které často způsobuje významnou tíseň a narušení vedoucí ke zhoršení kvality života.

Voda

Úzkost přehledně
Úzkost je normální reakcí na stres, znepokojení nebo ohrožení – ale když je velmi prudká, dlouhotrvající nebo přehnaná s ohledem na okolnosti, stává se z ní úzkostná porucha.

Existuje několik různých druhů úzkostných poruch: například generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha, panická porucha a obsedantně kompulzivní porucha. Tím, že ovlivňuje náladu, myšlenky a chování člověka, může úzkostná porucha zkomplikovat zvládání každodenního života v domácnosti, v práci nebo ve škole a ve společenském životě.

Příčina úzkostných poruch není známa, avšak určité změny v mozkových funkcích souvisejí se vznikem těchto poruch. K riziku mohou přispívat též sociální okolnosti a stres.

Příznaky
Ačkoli jsou u různých lidí různé, mezi typické příznaky úzkostných poruch patří strach, vnitřní napětí, podrážděnost, špatná koncentrace a tělesné příznaky: sucho v ústech, závratě, napětí ve svalech, pocení a bušení srdce – z nichž všechny zasahují do každodenního života. Člověk může trpět více typy úzkostných poruch najednou a někdy zároveň i poruchami nálady, jako je deprese (takzvaná „komorbidita“). Současný výskyt úzkosti a deprese je velmi častý.

• Generalizovaná úzkostná porucha (GAD – z angl. Generalised anxiety disorder) představuje nespecifickou úzkost z toho, že by se mohlo stát něco nežádoucího. Nadměrné a nekontrolovatelné obavy, úzkost a napětí jsou typickými příznaky, spolu s tělesnými příznaky: sucho v ústech, vlhké dlaně nebo závratě.

• Sociální úzkostná porucha (SAD - z angl. Social anxiety disorder) způsobuje, že se lidé bojí sociálních situací, nebo se jim vyhýbají. Postižený člověk se bojí, že bude jednat způsobem, který bude ponižující nebo trapný.

• Panická porucha je typická náhlými záchvaty paniky souvisejícími se značným strachem nebo nervozitou. Panická porucha může také zahrnovat tělesné příznaky: je pocení, bolest, bolest hlavy, nevolnost, bušení srdce nebo sucho v ústech.

• Obsedantně kompulzivní porucha (OCD - z angl. Obsessive–compulsive disorder) způsobuje opakované, vtíravé a nechtěné myšlenky, které mají za následek nepřiměřený strach (obsesi) související například s čistotou, tělesným vyměšováním nebo zdravím. V reakci na tento strach může pacient také provádět speciální rituály (kompulze), včetně úporného mytí, uklízení, koupání, neustálého kontrolování a překontrolovávání nebo dodržování přísné diety.

Statistika
Odhaduje se, že úzkostné poruchy zasahují 5 až 7 % obecné populace, a že až 29 % lidí trpí úzkostnou poruchou alespoň jednou v životě.1 V roce 2004 trpělo obsedantně kompulzivní poruchou na celém světě více než 28 milionů lidí a přes 30 milionů lidí zažilo panickou poruchu.2

Úzkostné poruchy postihují muže i ženy po celém světě, ale riziko onemocnění je u žen vyšší než u mužů.3

Vyhledání diagnostiky a péče
K efektivnímu zvládnutí úzkostných poruch existuje mnoho druhů léčby a ve všech fázích onemocnění je cenná podpora ze strany rodiny a přátel.

Během zdravotnického vyšetření bude lékař diagnostikovat úzkostné poruchy kladením otázek ohledně příznaků, každodenního života a rodinné historie. Může dojít také k tělesnému vyšetření, aby se vyloučily jiné choroby. Pokud je úzkostná porucha potvrzena, budou následně zvažovány možnosti léčby, včetně medikace, poradenství, sociální podpory, cvičení, relaxace a technik pro samostatnou pomoc.

Ve všech případech je důležité vyhledat profesionální pomoc.

Literatura

1. Baldwin, D.S. and Hirschfeld, R. M. A. (2005). Fast Facts: Depression, 2nd edn. Health Press, Oxford, UK.

2. World Health Organization (2004). Prevalence for Selected Causes in WHO Regions, 2004. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/PREV6%202004.xls. Accessed 16/09/11.

3. World Health Organization (2004). The Global Burden of Disease. 2004 Update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 16/09/11.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz