Čím se zabýváme

Deprese a úzkost

Lidé trpící poruchami nálady nebo neurotickými poruchami zažívají obtěžující změny pocitů a emocí, které jim komplikují běžný život. Mezi takové poruchy patří deprese a úzkost, obě se běžně vyskytují v obecné populaci.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurologická porucha, při které mozek pomalu degeneruje, což vede k problémům s pamětí, každodenním fungováním a chováním.

Psychóza

Psychózy jsou poruchy mysli, při kterých může jedinec ztratit kontakt s realitou a zažívat příznaky, jako jsou halucinace a bludy. Může docházet také ke změnám osobnosti a chování, případně i k poruchám nálady.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je progresivním onemocněním, které způsobuje postupnou ztrátu nervových buněk v omezené oblasti mozku, což vede k problémům s ovládáním pohybu a k jiným příznakům, nesouvisejícím s pohybem.

Jiné

Existuje široké spektrum dalších poruch činnosti mozku, které způsobují rozličné významné škody. Lundbeck zkoumá možnosti léčby v těchto oblastech, včetně závislosti na alkoholu a cevní mozkové příhody.

Přehled přípravků

Skleničky

Veřejně přístupná odborná informační služba.

Více informací

Výzkum a vývoj

Výzkum

Veškeré své úsilí ve výzkumu a vývoji (R&D) věnujeme vyvíjení nových léků pro léčbu poruch centrální nervové soustavy (CNS).

Více informací

Aktivity

Hvězdice

Akce pro odbornou veřejnost pořádané společností Lundbeck Česká republika.

Více informací
Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz