Серопрам

Фармакотерапевтична група:
Антидепресанти, селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина.
ATC-код: N 06 AB 04

Механизъм на действие

Циталопрам е високо селективен инхибитор на обратното поемане на серотонина (СИОПС) без или с минимален ефект върху поемането на норадреналина, допамина и ГАМК. В резултат на дългосрочно лечение с циталопрам не се развива толеранс по отношение инхибирането на обратното поемане на серотонина.

Терапевтични показания

Депресия и предотвратяване на рецидив/нов епизод.
Паническо разстройство с или без агорафобия.

Дозировка и начин на приложение

Циталопрам трябва да се прилага перорално като еднократна дневна доза от 20 mg..
Циталопрам таблетки могат да се вземат по всяко време на деня и приемът им не зависи от приема на храна.

Лечение на депресия

Циталопрам трябва да се прилага перорално като еднократна дневна доза от 20 mg. В зависимост от индивидуалния отговор на пациента и тежестта на депресията, дозата може да бъде увеличена максимално до 40 mg дневно.

Лечение на паническо разстройство

През първата седмица се препоръчва еднократна дневна доза от 10 mg, която след това да бъде увеличена на 20 mg дневно. Дозата може да бъде допълнително увеличена до максимално 40 mg/ден в зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента.

Продължителност на лечението

Антидепресивният ефект обикновено се появява между 2 и 4 седмица. Лечението с антидепресанти е симптоматично и поради това следва да продължи достатъчно дълго, най-често до 6 месеца след възстановяването с цел да се предотврати рецидив. При пациенти с рекурентна депресия (униполарна) може да се наложи поддържащата терапия да продължи няколко години с цел предотвратяване на нови епизоди.

Максимална ефективност при лечението на паническо разстройство се постига след около 3 месеца и резултатът се запазва след продължително лечение.

При прекратяване на лечението медикаментът следва да се спира постепенно в продължение на около две седмици.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com