Деанксит

Фармакотерапевтична група:
Антидепресанти - трицикличнен антидепресант (melitracene) и невролептик от тиоксантеновата група (flupentixol)
ATC-код: N 06 CA 02

Деанксит се състои от две добре познати и добре доказани съединения:
Flupentixol е невролептик от тиоксантеновата група с анксиолитични и антидепресивни свойства, когато се прилага в ниски дози.
Melitracene е трицикличен антидепресант с активиращи свойства в ниски дози. Има сходни фармакологични свойства с амитриптилин, но е с по-слабо седиращо действие.
В комбинация тези съединения представляват препарат, който притежава антидепресивни, анксиолитични и активиращи свойства.

Терапевтични индикации

Тревожност – Депресия – Астения.

Неврастения, Психогенна депресия. Депресивни неврози. Маскирана депресия. Психосоматични разстройства придружени с тревожност и апатия. Депресия в менопауза. Дисфория и депресия при алкохолици и наркомани.

Начин на приложение и дозировка

Таблетките се приемат с вода.

Обикновено 2 таблетки дневно: сутрин и обeд.
При тежки случаи сутрешната доза може да бъде увеличена на 2 таблетки.
Максималната доза е 4 таблетки дневно.

Пациенти в напреднала възраст (>65 години)

1 таблетка сутрин.
При тежки случаи 1 таблетка сутрин и 1 таблетка на обяд.

Поддържаща доза:

Обикновено 1 таблетка сутрин.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com