Ципралекс

Фармакотерапевтична група:
Антидепресанти, селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина
АТС-код: N 06 AB10

Механизъм на действие

Escitalopram е селективен инхибитор на обратното поемане на серотонина (5‑ХТ). Инхибирането на обратното поемане на 5‑ХТ е единственият механизъм на действие, обясняващ фармакологичните и клинични ефекти на еscitalopram.

Терапевтични индикации

Лечение на голям депресивен епизод.

Лечение на паническо разстройство с или без агорафобия.

Лечение на социално тревожно разстройство (социална фобия).

Лечение на генерализирано тревожно разстройство.

Лечение на обсесивно-компулсивно разстройство.

Начин на приложение и дозировка

Ципралекс се прилага като еднократна дневна доза и може да се приема без оглед приема на храна.

Голям депресивен епизод

Обичайната доза е 10 mg еднократно дневно. В зависимост от индивидуалния отговор на пациента, дозата може да бъде увеличена максимално до 20 mg дневно.
Обикновено са необходими 2-4 седмици за постигане на антидепресивния ефект. След овладяване на симптомите се налага лечение в продължение на поне 6 месеца за консолидиране на постигнатия терапевтичен резултат.

Паническо разстройство с или без агорафобия

През първата седмица се препоръчва еднократна дневна доза от 5 mg, която след това да бъде увеличена на 10 mg дневно. Дозата може да бъде допълнително увеличена до максимално 20 mg дневно в зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента.
Максимална ефективност се постига след около 3 месеца. Лечението продължава няколко месеца.

Социално тревожно разстройство

Обикновено са необходими 2-4 седмици, за да се постигне облекчаване на симптомите. Дозата може да бъде допълнително намалена до 5 mg или увеличена до 20 mg дневно в зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента.
Социалното тревожно разстройство е заболяване с хронично протичане и се препоръчва лечение в продължение на 12 седмици за консолидиране на резултата. Дългосрочно лечение на отговорили на терапията e проучвано в продължение на 6 месеца и може да се счита, основавайки се на индивидуалните случаи, че води до предотвратяване на рецидив; ползите от лечението трябва да бъдат преоценявани на постоянни интервали.

Генерализирано тревожно разстройство

Първоначалната доза е 10 mg еднократно дневно. В зависимост от индивидуалния отговор на пациента, дозата може да бъде увеличена максимално до 20 mg дневно.
Дългосрочно лечение на отговорили на терапията e проучвано в продължение поне на 6 месеца при пациенти приемащи 20 mg/ден. Ползите от лечението и дозата трябва да бъдат преоценявани на постоянни интервали.

Обсесивно-компулсивно разстройство

Първоначалната доза е 10 mg еднократно дневно. В зависимост от индивидуалния отговор на пациента, дозата може да бъде увеличена максимално до 20 mg дневно. Тъй като ОКР е заболяване с хронично протичане, лечението на пациентите трябва да продължи достатъчно продължително време до изчезване на симптомите.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com