Клопиксол

Фармакотерапевтична група:
Невролептици (антипсихотици)

АТС-код: N 05 AF 05

Механизъм на действие:

Цуклопентиксол е невролептик от тиоксантеновата група.

Антипсихотичният ефект на невролептиците се свързва с блокирането на допаминовите рецептори, но също така се счита, че за това допринася и блокирането на 5‑HT (5-hydroxytryptamine) рецепторите. In vitro цуклопентиксол е показал висок афинитет едновременно към D1 и D2 допаминовите рецептори, a1-адренорецепторите и 5-HТ2 рецепторите, но няма афинитет към холинергичните мускаринови рецептори. Притежава слаб афинитет към хистаминовите (H1) рецептори и не проявява a2-адренорецепторна блокираща активност.

Фармакологични проучвания са показали изразен ефект 4 часа след парентерално приложение на цуклопентиксол ацетат в маслен разтвор.По-силно изразен ефект се отчита един до три дни след апликацията. През следващите дни ефектът бързо намалява.

Терапевтични показания:

Начално лечение на остри психози, включително мания и обостряне на хронични психози.

Дозировка и начин на приложение:

Дозировката трябва да бъдe инидивидуално определена в зависимост от състоянието на пациента.

Обикновено дозата варира между 50-150 mg (1-3 ml) и.м. като при необходимост може да бъде повторена през интервал от 2 до 3 дни. При отделни пациенти може да се наложи допълнителна инжекция 24 до 48 часа след първата апликация.

Цуклопентиксол ацетат не е предназначен за продължителна употреба и лечебният курс не трябва да бъде по-дълъг от две седмици. Максималната кумулативна доза не трябва да надхвърля 400 mg, а броят на апликациите да не бъде повече от четири.

При поддържаща терапия, лечението трябва да продължи с перорален цуклопентиксол или цуклопентиксол деканоат.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com