Клопиксол

Фармакотерапевтична група:
Антипсихотици - тиоксантеново производно

АТС-код: N 05 AF 05

Механизъм на действие:

Zuclopenthixol е невролептик от тиоксантеновата група.

Антипсихотичният ефект на невролептиците се свързва с блокирането на допаминовите рецептори, но също така се счита, че за това допринася и блокирането на 5-HT (5-hydroxytryptamine) рецепторите.

In vivo афинитетът за свързване с D2 рецепторите доминира над този към D1 рецепторите. Zuclopenthixol е доказал, че е мощен невролептик във всички проведени поведенчески проучвания за невролептична (блокиране на допаминовите рецептори) активност. Открита е корелация между in vivo тестовете, афинитета към допаминовите Д2 рецепторни места на свързване в in vitro условия и средните дневни перорални антипсихотични дози.
Инхибирането на локомоторната активност и удължаването на времето на съня, индуцирано от алкохол и барбитурати, показва седативното действие на zuclopenthixol.

Терапевтични индикации:

Остра и хронична шизофрения и други психози, особено със симптоми като халюциниране, налудности и мисловни разстройства и протичащи с ажитираност, двигателно неспокойствие, враждебност и агресивност.

Манийна фаза на биполарно афективно разстройство.

Ажитираност или други поведенчески разстройства при умствено изостанали пациенти.

Симптоми на ажитираност и агресия при пациенти в напреднала възраст, страдащи от деменция.

Начин на приложение и дозировка:

Дозировката трябва да бъдe индивидуално определена в зависимост от състоянието на пациента. Обикновено в началото трябва да се използват ниски дози, които да се увеличават до достигане на оптимално ефективно ниво, колкото е възможно по-бързо и съобразено с терапевтичния отговор. Поддържащата доза може да се прилага обикновено като еднократна дневна доза преди лягане.

Остра шизофрения и други остри психози. Тежки остри състояния на ажитираност. Мания.
Обикновено 10-50 mg/ден.
При умерено тежки до тежки случаи начална доза от 20 mg/ден, която да се увеличава при необходимост с по 10-20 mg всеки 2-3 дни до достигане на 75 mg или повече дневно. Максималната дозировка за единична доза е 40 mg и общо 150 mg/ден.

Хронична шизофрения и други хронични психози.
Поддържащата доза обикновено е 20-40 mg/ден.

Ажитираност при умствено изостанали пациенти
6-20 mg/ден, като при необходимост да се увеличи до 25-40 mg/ден

Ажитираност и агресивност при пациенти в напреднала възраст, страдащи от деменция.
2-6 mg/ден (за предпочитане приети към края на деня). При необходимост дозата да се увеличи до 10-20 mg/ден.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com