Сердолект

За какво се използва Сердолект?

Сердолект принадлежи към група лекарствени средства известни като антипсихотици. Тези медикаменти подпомагат коригирането на определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на Вашето заболяване.

Сердолект се използва за лечение на шизофрения.

Преди да приемете Сердолект

Преди и по време на лечението Ви със Сердолект, Вашият лекар трябва да проведе определени изследвания с цел да прецени дали лечението със Сердолект е безопасно за Вас. Изследванията могат да включват:
- запис на сърдечната дейност (ЕКГ), за да се провери дали QT-интервала не е удължен. Този тест обичайно ще бъде повтарян и по време на лечението със Сердолект.
- Изследване на кръвта за установяване нивото на калия и магнезия.
- Проследяване на кръвното Ви налягане.

Как и кога да приемате Сердолект?

Винаги приемайте Сердолект точно както Ви e казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни как да приемате Вашите таблетки, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Сердолект се приема като еднократна дневна доза. Сердолект може да бъде приеман с или без храна. Поглъщайте таблетките с вода.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението се определя от Вашия лекар. Приемайте таблетките толкова продължително, колкото е препоръчал Вашият лекар. Не прекратявайте приема на Сердолект, дори ако започнете да се чувствате по-добре, освен в случаите, когато това Ви е казано от Вашия лекар. Основното заболяване може да продължи дълго време и ако спрете лечението си твърде рано, симптомите Ви биха могли да се появят отново.

Никога не променяйте дозата на лекарството без първо да сте разговаряли с Вашия лекар.

Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com