Флуанксол

Флуанксол принадлежи към група медикаменти известни като антипсихотици (наричани също невролептици). Тези медикаменти действат върху нервните пътища в специфични части на мозъка и помагат да се коригират определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на Вашето заболяване. В зависимост от дозата Флуанксол може да се използва за лечение на различни състояния.

За какво се използва Флуанксол Депо?

Флуанксол Депо се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози.
Вашият лекар обаче може да Ви предпише Флуанксол Депо и с друга цел. Попитайте Вашия лекар, ако имате някакви допълнителние въпроси свързани с това защо Ви е бил предписан Флуанксол Депо.

Как да използвате Флуанксол Депо?

Малък обем Флуанксол Депо се изтегля в спринцовка и се прилага мускулно в глутеалната област. Вашият лекар ще определи точния обем от медикамента, който трябва да получите и колко често да го получавате.

Продължителност на лечението

Важно е да продължите да получавате Вашия медикамент на регулярни интервали, дори ако се чувствате напълно добре, тъй като подлежащото заболяване може да продължи да съществува дълго време. Ако спрете Вашето лечение доста рано, симптомите Ви може да се появят отново. Вашият лекар ще прецени каква да е продължителността на лечението Ви.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com