Клопиксол

Клопиксол принадлежи към група медикаменти известни като антипсихотици (наричани също невролептици). Тези медикаменти действат върху нервните пътища в специфични части на мозъка и помагат да се коригират определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на Вашето заболяване. Клопиксол се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози. Използва се също за лечение на мания и за контрол на възбуда и агресивност при умствено увредени пациенти и пациенти в напреднала възраст с дементни промени.

Какво представлява Клопиксол таблетки?

Клопиксол представлява 10 mg таблетки и се предлага в полипропиленови опаковки.
Таблетките от 10 mg представляват кръгли, двойно изпъкнали, светло червено-кафяви филмирани таблетки с диаметър около 6 мм.

За какво се използва Клопиксол таблетки?

Клопиксол се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози.
Използва се също за лечение на мания и за контрол на възбуда и агресивност при умствено увредени пациенти и пациенти в напреднала възраст с дементни промени.

Как и кога да приемате Клопиксол таблетки?

Винаги приемайте Клопиксол точно както е указал Вашият лекар. Ако имате колебания, трябва да се допитате до Вашия лекар или фармацевт.
Дозата варира значително и зависи от тежестта на заболяването.

Клопиксол може да се приема без оглед приема на храна.
Приемайте таблетките с вода. Не ги дъвчете.

В началото на лечението, Клопиксол трябва да се приема обикновено в 2 или 3 отделни дози за деня.

Продължителност на лечението

При поддържащо лечение Клопиксол може да се приема като еднократна дневна доза.
Подобно на други медикаменти за лечение на психози може да са необходими няколко седмици, за да се прояви напълно ефекта на тези таблетки.

Продължителността на лечението ще се реши от Вашия лекар. Продължете да вземате таблетките толкова дълго, колкото Ви е препоръчано от Вашия лекар.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com