Клопиксол

Клопиксол принадлежи към група медикаменти известни като антипсихотици (наричани също невролептици). Тези медикаменти действат върху нервните пътища в специфични части на мозъка и помагат да се коригират определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на Вашето заболяване. Клопиксол се използва за лечение на шизофрения и други подобни психози. Използва се също за лечение на мания и за контрол на възбуда и агресивност при умствено увредени пациенти и пациенти в напреднала възраст с дементни промени.

За какво се използва Клопиксол -Акюфейз?

Клопиксол-Акюфейз се използва за лечение на остри психози, особено където е необходимо бързо начало на действие и се предпочита продължителност на ефекта 2-3 дни.

Какво количество да бъде приложено и кога?

Малък обем Клопиксол-Акюфейз се изтегля в спринцовка и се прилага мускулно в глутеалната област.
Вашият лекар ще определи точния обем от медикамента, който трябва да получите и колко често да го получавате.

Продължителност на лечението

Това лекарство не е предназначено за продължително лечение. През периода на лечението не трябва да Ви се прилагат повече от 4 инжекции или 8 ml (400 mg) от лекарството като цяло.

Ако се нуждаете от по-нататъшно лечение, Вашият лекар ще Ви предпише подходящото лекарство.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com