Продукти

За специалисти

Информацията, поместена в този раздел е предназначена само за медицински специалисти (лекар, фармацевт, стоматолог и др.)

За специалисти

Прочетете повече

За пациенти

Информацията, поместена в този раздел е предназначена за пациенти и техните близки.

Болести на ЦНС

Научноизследователска дейност

В нашите лаборатории работят 1 200 много добре подготвени специалисти

Прочетете повече
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com