Шизофрения

Шизофренията е психично разстройство, често с продължителен ход, което може да доведе до значителни промени във възприемането на реалността от страна на пациента.

Шизофрения - преглед

Шизофренията е разпространена форма на тежко психично разстройство, която поставя отчетливо „клеймо” и много често е неправилно разбрана. Хората, страдащи от шизофрения имат объркани мисли, емоции и поведение и се затрудняват при преценка на реалността. Това може да има голямо въздействие върху живота им и този на техните семейства.

Шизофренията се причинява от дисбаланс на химични вещества, които изпращат сигнали до мозъка, водещи до възприемане (виждане, чуване, мислене) на неща, които не са реални. Факторите, които причиняват този дисбаланс не са напълно проучени.

Симптоми

Шизофренията се характеризира с епизоди на психоза (загуба на връзка с реалността), редуващи се с периоди на притъпени емоции и затваряне в себе си.

Симптомите, които се проявяват в епизодите на психоза са известни като „позитивни симптоми” и включват разстройство на мисълта, налудности (лъжливи представи, често с параноя) и халюцинации – главно чуване на гласове. Тези симптоми са често придружени от тревожност, депресия и прекомерна активност – непрекъснато движение и напрежение.

Обратно, епизодите на затваряне в себе си се състоят от „негативни симптоми”. Те включват подтиснати емоции, ограничен изказ, занижена способност за планиране, иницииране и/или постоянство в дейностите, и намалени удоволствени изживявания и интереси. Негативните симптоми обикновено са отговорни за проблеми със социалното общуване и ежедневните дейности.

Статистика

Шизофренията засяга хората независимо от тяхната раса, култура и социална принадлежност. Обикновено започва в ранна зряла възраст (20 години)1, но може да се развие във всяка възраст след края на пуберитета. Шизофренията засяга както мъже, така и жени, въпреки че мъжете са склонни да проявят състоянието на по-ранна възраст.2 Вероятността човек да развие шизофрения през живота си е около 1 %.1

През 2004, Световната Здравна Организация е установила, че над 26 милиона души страдат от шизофрения, което я поставя сред първите 20 причини за инвалидизация в света.Нещо повече, през 2004 на това състояние се приписват 30 000 случаи като причина за смърт.3 Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), включително коронарна сърдечна болест [КСБ]) са най-честата причина за смърт при хора с шизофрения.4 Оценено е, че при пациенти с шизофрения, сърдечно–съдовите и белодробните болести са причина за около 60% от случаите на преждевременна смърт.5 Нещо повече, вероятността пациенти с шизофрения да умрат от ССЗ е два пъти по-голяма отколкото при останалото население.5 Повишената смъртност от ССЗ свързани с шизофрения се дължи в голяма степен на повишеното наличие на добре известни рискови фактори като наднормено тегло, диабет, хипертония, дислипидемия и пушене.6 Все пак, пациентите с шизофрения имат и ограничен достъп до грижи за телесното си състояние и изследванията показват недостатъчно лечение на рисковите фактори за ССЗ.

Шизофренията е сред най-скъпите във финансово отношение заболявания в света и заедно с други психични разстройства за нея се отделят 1.5 % (Великобритания), 2 % (Холандия, Франция) и 2.5 % (САЩ) от националния бюджет за здравеопазване.7,8

Диагноза и лечение

Въпреки интензивните изследвания, все още не е открито окончателно лечение на шизофренията. Възможно е обаче да се лекуват и значително да се намалят симптомите, да се разпознават „рисковите фактори” или „предупредителните признаци” на предстоящ рецидив на нов епизод.

Шизофренията изисква дългосрочно лечение. То обикновено се състои от комбинация от медикаментозна и психосоциална терапия, с период на болничен престой, който е необходим за лечение/обгрижване и проследяване по време на психотичен епизод.

Независимо от тежестта на заболяването, някои хора изпитват единичен епизод и могат да се върнат към много от нормалните си ежедневни дейности след лечение и рехабилитация. За съжаление, други могат да развият продължителни, обезпокоителни симптоми, които ограничават техните възможности за обучение, работа или социално общуване.
Важно е хората с шизофрения да получат професионален съвет и медицинска грижа за състоянието си.

Референции

1. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.
2. www.schizophrenia.com/szfacts.htm. Accessed 22/09/11.
3. World Health Organisation. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.
4. Hennekens et al., 2005; Osby , 2000; Brown, 1997
5. Osby, 2000; Tiihonen et al., 2009; Parks et al., 2006
6. De Hert et al., 2009
7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409.
8. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com