Алкохолна зависимост

Алкохолната зависимост е заболяване на мозъка, което се характеризира с предизвикани от алкохола нарушения в структурата на мозъка, неврохимията и поведението.

Алкохолна зависимост – преглед

Алкохолната зависимост е медицинско и поведенческо заболяване, което е с висок риск за хронично, рецидивиращо и прогресиращо протичане.1 Обширни изследвания през последните 20 години са допринесли за по-доброто разбиране на болестта, премествайки алкохолната зависимост от недостатък от морално естество към медицинско състояние, което може и трябва да се лекува. 2

Алкохолът е токсичен за повечето органи в човешкото тяло и нивото на употреба е силно обвързано с риска от дълготрайни заболявания и смъртност. Алкохолът е причина за повече от 60 вида болести и травми.4 Прекомерната употреба на алкохол е свързана и с големи разходи за обществото поради прояви на насилие, загуба на работоспособност и скъпо лечение. 4

За започване на употреба на алкохол важни са генетичните и факторите на околната среда. Семейството, приятелите и обществото определят степента на изложеност на стрес и алкохол. Склонността да се развие загуба на контрол над консумацията на алкохол е генетична предразположеност и генетичните фактори допринасят по приблизителна оценка за 60% от риска за заболяване.5,6 Рискът от алкохолна зависимост се увеличава с увеличаване консумацията на алкохол. 7 Установено е, че консумацията на алкохол причинява от 20% до 50% от случаите на чернодробна цироза, епилепсия, отравяне, пътни инциденти, насилие и няколко вида рак.4

Симптоми

Основна характеристика на алкохолната зависимост е често непреодолимото желание да се консумира алкохол. Пациентите изпитват трудност да контролират употребата на алкохол и продължават да консумират алкохол независимо от вредните последици.8 Често, когато се въздържат от пиене пациентите изпитват симптоми на отнемане като гадене, изпотяване и тремор. 9

Статистика

Прекомерната употреба на алкохол е обичайна за някои части на света, особено Европа.4 Алкохолната зависимост е едно от най-честите психични заболявания в Европа.10 Всяка година повече от 14 милиона души в Европейския съюз са алкохолно зависими.10
Общите разходи в Европа свързани с алкохолна зависимост се оценяват на 58 милиарда евро.11 В Европа средния процент на диагностицирана злоупотреба с алкохол и алкохолна зависимост е 15%.12 Много малка част от тези пациенти в Европа са лекувани. Средният процент необхванати от лечение пациенти, които злоупотребяват с алкохол и са с алкохолна зависимост е 92%, което означава, че само 8% се лекуват.13


Диагноза и лечение

Хора, които смятат, че може да са зависими от алкохол могат да получат помощ от техния лекар. При поставяне на диагноза се вземат под внимание биологични признаци, както и поведенчески и социални фактори.14 Информацията от семейството, приятелите и колегите също може да бъде важна за диагнозата.

Лечението на алкохолната зависимост включва поведенческа терапия, която обичайно се провежда успоредно с медикаментозна такава.2 И абстиненцията, и намаляването на консумацията на алкохол трябва да се разглеждат като цели на подробния план за лечение на пациентите с алкохолна зависимост.15,16 Много важна е и подкрепата на близките на пациента.

Всички видове лечение на алкохолна зависимост трябва да се прилагат само след професионален медицински съвет.

Референции

1. WHO, ASAM website 2012
2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y    Acad Sci 2011; 1216: 1–23.
3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156
4. WHO. Global status report on alcohol and health, 2011
5. Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315
6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002
7. Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518
8. WHO, ICD-10, F10-19
9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 08/08 2012
10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679
11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779
12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010
13. Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866
14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000 American Psychiatric Association
15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012
16. NICE. Clinical guideline 115, 2011

 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com