Болести на ЦНС

Психози

Психозите са разстройства на съзнанието, при които човек губи представа за реалността и изживява симптоми като халюцинации и налудности. При пациентите се появят личностови и поведенчески промени, както и разстройства на настроението.

Депресия

Депресията е сериозно медицинско състояние, което се свързва със симптоми като меланхолия, загуба на енергия, затруднена концентрация и мисли за самоубийство

Тревожни разстройства

Тревожните разстройства са разпространена форма на психично заболяване, които често причиняват съществени страдания и увреждания, водещи до намаляване качеството на живот

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон е прогресиращо състояние, което включва постепенна загуба на нервни клетки в ограничена област от мозъка, която води до затруднение при контролиране на движенията както и други, несвързани с движението симптоми

Алкохолна зависимост

Алкохолната зависимост е заболяване на централната нервна система, което се характеризира със злоупотреба с алкохол, която довежда до психологически, физиологични и социални увреждания.

Нашите продукти

Лундбек продава множество различни медикаменти за лечение на заболявания на централната нервна система

Прочетете повече

Научноизследователска дейност

В нашите лаборатории работят 1 200 много добре подготвени специалисти

 

Прочетете повече
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com