Onderzoek en ontwikkeling

Lundbeck’s researchs en development (R&D) wordt gewijd aan de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van hersenziektes. Door middel van investeringen en volharding streven we naar de beste behandeling voor patiënten.

Wetenschappelijk onderzoek is onze basis

Lundbeck is het enige farmaceutische bedrijf ter wereld met volledige integratie van alle verschillende disciplines voor de ontwikkeling van geneesmiddelen dat zich uitsluitend richt op de behandeling van hersenziektes. Onze R&D inspanningen worden volledig gewijd aan het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van een aantal psychiatrische en neurologische ziektes. Onze R&D projecten concentreren zich op:

  • Alcholafhankelijkheid
  • Ziekte van Alzheimer
  • Bipolaire stoornis
  • Depressie en angststoornissen
  • Epilepsie
  • Ziekte van Huntington
  • Syndroom van Lennox-Gastaut
  • Ziekte van Parkinson
  • Psychose

 Lees meer over onze therapeutische gebieden

Biologische achtergrond van de ziektebeelden

Lundbeck's R & D-strategie is gericht op het mogelijk maken van de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gericht op de onderliggende mechanismen van hersenaandoeningen. Via deze aanpak kunnen we de symptomen beter behandelen en mogelijk ook het verloop van de ziekte veranderen. De strategie vereist uitgebreid onderzoek naar de hersenen en de biologie en de mechanismen van hersenziekten, evenals een beter begrip van de onderzoeksdoelen en klinische resultaten.

Strategische partnerschappen
Verder is het essentieel voor de R&D-strategie dat Lundbeck sterke interne R&D-capaciteit behoudt om optimale netwerken en partnerschappen te kunnen oprichten. We zullen doorgaan met het opbouwen van externe allianties om onze interne mogelijkheden aan te vullen, om zo te kunnen profiteren van de toegenomen mogelijkheden die geboden worden door innovatieve technologieën. Onze partnerschapsstructuur stelt ons in staat om op een intensieve manier aan co-ontwikkeling te doen op pijplijn projecten, met name in onze partnerschappen met Takeda Pharmaceutical Co, Ltd en Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd. De structuur stelt Lundbeck in staat om meer ontwikkelingsprojecten gelijktijdig te laten lopen, terwijl we meer kunnen investeren dan wat er direct beschikbaar is via onze R&D-middelen.

Toekomstig platform
Onze R&D-strategie zal een toekomstig platform bieden van waaruit Lundbeck geneesmiddelen zal kunnen ontdekken en ontwikkelen met duidelijk gedocumenteerde effecten op biologisch gedefinieerde patiëntengroepen. Verwacht wordt dat de maatschappelijke vraag naar deze nieuwe vorm van geneesmiddelen zal toenemen. Momenteel investeert Lundbeck op jaarlijkse basis ongeveer 20% van haar omzet in R&D.

Ga naar onze pipeline

De organisatie van onze R&D
Als middelgroot farmaceutisch bedrijf, delen we gemeenschappelijke waarden in de manier waarop wij wereldwijd werken en houden een duidelijke focus in onze R&D strategie. Onderzoek bij Lundbeck is gebaseerd op de inspanningen van onze multi-disciplinaire, bevoegde projectteams, onze in-house expertise op het gebied van hersen ziektes en onze state-of-the-art technologieën. Wij werken in nieuwe, goed uitgeruste laboratoria. In elk project team, integreren we onze geavanceerde kennis in onderzoek en ontwikkeling met expertise in klinische praktijken en therapeutische behoeften.

Wereldwijde aanwezigheid
Onze R & D-organisatie is internationaal en bestaat uit meer dan 1.300 toegewijde R&D-personeelsleden. De onderzoeksorganisaties zijn gevestigd in Kopenhagen, Denemarken, in New Jersey, VS en in Shanghai, China. Het hoofdkantoor voor ontwikkeling is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken  en het klinisch onderzoeks- en de regulatory personeel  is wereldwijd verspreid.

Respect voor het individu
Bij Lundbeck R&D werken we als individuen samen aan gemeenschappelijke doelen. We streven ernaar onze wetenschappelijke en persoonlijke vaardigheden en kwalificaties voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Dit stelt ons in staat zowel carrièremogelijkheden voor het individu te bevorderen als onze deskundigheid als organisatie te handhaven en te ontwikkelen. Publicatie van onze wetenschappelijke resultaten is een vanzelfsprekend onderdeel van onze deelname als actief lid van de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Ga naar de lijst met onze publicaties

Ontwikkeling van een nieuw pharmaceutisch product

     Aantal molecules/ Aantal patiënten

Lees meer over het ontwikkelings proces

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.