Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening waarbij sprake is van een geleidelijk verlies van zenuwcellen in een begrensd gebied van de hersenen, resulterend in problemen met controle over bewegingen en andere, niet aan beweging gebonden verschijnselen.

Ziekte van Parkinson: overzicht

De ziekte van Parkinson is een langdurige en progressieve hersenaandoening die het meest voorkomt bij mensen ouder dan 60 jaar.1 Mensen met de ziekte van Parkinson hebben moeite met het onder controle houden van hun lichaamsbewegingen en de verschijnselen verergeren naarmate de ziekte voortschrijdt. Uiteindelijk belemmert de ziekte van Parkinson het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven.

De verschijnselen van de ziekte van Parkinson ontstaan door een verlies van zenuwcellen in de hersenen waardoor zowel de bewegingscontrole wordt aangetast als andere domeinen, zoals stemming, slapen en denken.

De precieze oorzaak van het verlies van zenuwcellen is niet bekend, maar het zou gaan om een combinatie van genetische, omgevings- en verouderingsfactoren.2

Verschijnselen

De klassieke verschijnselen van de ziekte van Parkinson – zogeheten 'motorische' verschijnselen – zijn onder meer tremor (beven), trage bewegingen, spierstijfheid en evenwichtsproblemen. Daarnaast doen zich vaak ook niet-motorische verschijnselen voor, bijvoorbeeld depressie, pijn, slaapproblemen en functiestoornissen van de autonome systemen van het lichaam (spijsvertering, bloeddruk, enz.), dementie. Deze dragen alle aanzienlijk bij aan de ziektelast.

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening en in de loop van de tijd manifesteren zich nieuwe verschijnselen en worden bestaande verschijnselen langzaam ernstiger. Het is echter geen terminale ziekte – mensen kunnen na de diagnosestelling nog ongeveer 15 tot 25 jaar leven – waardoor het een langdurige (chronische) aandoening is.3

Statistiek

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende neurologische (m.b.t. zenuwcellen) aandoeningen. In 2004 kwam de ziekte wereldwijd voor bij ongeveer 5,2 miljoen mannen en vrouwen,met jaarlijks 4 tot 20 nieuwe gevallen per 100.000 mensen.4

De ziekte van Parkinson ontstaat doorgaans bij mensen rond de 60 jaar,1 hoewel zeldzamere vormen van de ziekte zich voor de leeftijd van 40 jaar kunnen ontwikkelen.5 Uit één onderzoek uitgevoerd in vijf Europese landen bleek dat 1,6% van de bevolking van 65 jaar en ouder leed aan de ziekte van Parkinson.6

Aangezien het risico van het ontstaan van de ziekte van Parkinson met de leeftijd toeneemt en gezien het feit dat mensen steeds ouder worden, betekent dit dat het totale aantal mensen met de ziekte van Parkinson ook toeneemt.7

Diagnose en vragen om hulp

Momenteel bestaat er geen genezing voor de ziekte van Parkinson, maar als een arts eenmaal de diagnose heeft gesteld, kunnen de verschijnselen in de meeste gevallen effectief worden behandeld. De behandeling richt zich op het onder controle brengen en verlichten van de verschijnselen, zodat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren en van een redelijke kwaliteit van leven kunnen genieten.

De behandeling van de ziekte van Parkinson omvat normaal gesproken een medicamenteuze behandeling, en in sommige gevallen, chirurgie. Daarnaast zijn lichaamsbeweging, voeding, complementaire therapieën, emotionele steun en sterke relaties alle van belang. Inzicht in de ziekte van Parkinson, met betrekking tot de nieuwe leefsituatie, en leren nieuwe doelstellingen en uitdagingen te accepteren, zijn bijna even belangrijk als de praktische aanpak van de ziekte.  

Iemand met de ziekte van Parkinson moet niet bang zijn om hulp te vragen en deskundig medisch advies is belangrijk.

 

Bronnen

1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.

2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.

3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.

4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease inEurope: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.

7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.