Alcoholafhankelijkheid

Alcoholafhankelijkheid is een hersenziekte, die gekenmerkt wordt door alcohol geïnduceerde stoornissen in hersenstructuur, neurochemie en gedrag.

Overzicht

Alcoholafhankelijkheid is een medische en gedragsaandoening van het centrale zenuwstelsel met een hoog risico op een chronisch, recidiverend en progressief beloop.1 In de afgelopen 20 jaar heeft uitvoerig wetenschappelijk onderzoek bijgedragen tot verbeterde kennis van deze ziekte, waarbij het concept van alcoholafhankelijkheid is verschoven van een morele karakterzwakte naar een medische conditie die behandeld kan – en ook zou moeten – worden.2

Alcohol is toxisch voor de meeste organen van het lichaam en de hoeveelheid die geconsumeerd wordt is sterk gelinkt met het risico op morbiditeit en sterfte op lange termijn. Alcohol ligt aan de oorzaak van meer dan 60 andere ziekten en letsels.3 Overmatig alcoholgebruik brengt ook grote kosten voor de maatschappij met zich mee door geweldpleging, verlies van arbeidsproductiviteit en kosten voor de gezondheidszorg. 4

Genetische- en omgevingsfactoren zijn belangrijk bij de initiatie van alcohol consumptie. Familie, directe omgeving en samenleving bepalen de blootstelling aan stress en alcohol. Of men vatbaar is voor het verlies van controle over alcoholconsumptie is genetisch bepaald en genetische factoren dragen naar schatting voor 60% bij aan het risico op het ontwikkelen van de ziekte. 5,6 Het risico op alcoholafhankelijkheid stijgt met het consumeren van alcohol.7Alcoholconsumptie wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het veroorzaken van 20 tot 50% van de gevallen met levercirrose, epilepsie, vergiftiging, verkeersongevallen, geweld en verschillende soorten kanker.4

Verschijnselen

Een duidelijk kenmerk van alcoholafhankelijkheid is de meestal overweldigende drang om alcohol te consumeren. Patiënten hebben moeite met het controleren van hun alcoholconsumptie en gaan vaak door met drinken ondanks de schadelijke effecten.8 Als de patienten zich onthouden van drinken hebben ze vaak last van ontwenningsverschijnselen, zoals misselijkheid, zweten en trillen.

Statistiek

Overmatig alcoholgebruik komt veel voor over de gehele wereld, in het bijzonder in Europa.4 Alcohol afhankelijkheid is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen in Europa.10 Meer dan 14 miljoen mensen in de EU zijn afhankelijk van alcohol elk jaar.10 De totale kosten in europa te wijten aan alcoholafhankelijkheid worden geschat op 58 miljard euro.11Het gemiddelde percentage van diagnose van alcohol misbruik of afhankelijkheid is 15%.12 Van deze patiënten worden er zeer weinig behandeld. De mediane behandelingskloof voor alcohol afhankelijkheid is 92%, wat wil zeggen dat slechts 8% van de gevallen behandeld wordt.13

Diagnose en hulp zoeken

Mensen die denken dat ze mogelijk afhankelijk zijn van alcohol kunnen hulp krijgen van hun arts. Bij de diagnosestelling wordt gekeken naar biologische, gedragsmatige en maatschappelijke factoren.14 Informatie van familie, vrienden en collega's kan eveneens belangrijk zijn voor de diagnose.De behandeling van alcoholafhankelijkheid omvat gedragstherapie, die doorgaans wordt gecombineerd met medicatie.2 Zowel abstinentie als vermindering zouden moeten worden overwogen als behandeldoel binnen een complete behandeling van patiënten met alcoholafhankelijkheid.15,16 Ook steun door naasten van de patiënt is uitermate belangrijk.

Alle vormen van behandeling van mensen met een alcoholafhankelijkheid mogen enkel gebeuren na professioneel medisch advies.

Referenties 

 1. WHO, ASAM website 2012
 2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.
 3. Rehm J., Rehn N., Room R., Monteiro M., Gmel G and Jernigan D. The global distribution of average volume of alcohol consumption and patterns of   drinking. Eur Addict Res 2003; 9: 147–56.
 4. World Health Organisation (WHO). Global status report on alcohol and health, 2011
 5. Vengeliene V, Bilbao A, Molander A and Spanagel R. Neuropharmacology of alcohol addiction. Br. J. Pharmacol. 2008;154:299-315.    doi:10.1038/bjp.2008.
 6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002
 7. Dawson DA and Archer LD. Relative frequency of heavy drinking and the risk of alcohol dependence. Addiction, 1993;88: 1509-1518
 8. WHO, ICD-10,F10-19
 9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010 http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 8/08/2012
 10. Wittchen HU et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679  
 11. Gustavsson A et al. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779
 12. Mukherjee RS and Sosa MP. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010
  13. Kohn R et al. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866
 13. Kohn R et al. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866
 14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000   American Psychiatric Association
 15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012
 16. NICE. Clinical guideline 115, 2011
   
Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.