PsycArt

PsycArt, een Belgisch initiatief

 

Hoewel de vzw PsycArt pas zeer recent werd opgericht (juli 2013), vierde het PsycArt-project in 2013 reeds zijn 15e verjaardag. In het begin bestond dit project, opgezet door het Belgisch filiaal van het farmaceutisch bedrijf Lundbeck nv (gespecialiseerd in psychiatrie en neurologie), uit het organiseren van tentoonstellingen voor een gespecialiseerd publiek, meestal artsen of gezondheidswerkers die actief zijn in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Sinds 1998 waren de drie belangrijkste actiepunten: de organisatie van verkooptentoonstellingen van werken van outsider kunstenaars, de logistieke en financiële ondersteuning van initiatieven voor ateliers in psychiatrische en neurologische zorginstellingen, de oprichting van een permanente collectie die ter beschikking staat van organisaties die actief zijn in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. In 15 jaar tijd heeft PsycArt meer dan 40 ateliers, 400 kunstenaars tentoongesteld en meer dan 2000 werken verkocht. De volledige opbrengst van de verkopen (meer dan 300.000 euro sinds het ontstaan van het project) werd volledig overgemaakt aan de deelnemende instellingen.

Meer nog dan financiële steun wil PsycArt de kunstenaars die het ondersteunt, destigmatiseren. Enerzijds door elke creatieve expressie van kunstenaars met een neurologische of psychiatrische aandoening te stimuleren en op te waarderen en door deze kunstenaars in staat te stellen om hun eigen project vorm te geven en te leiden (waarbij elke kunstenaar betrokken is bij het project vanaf de oprichting ervan); anderzijds door via kunst het beeld te verbeteren dat de samenleving heeft van deze mensen.

In de loop der jaren zijn het succes en de reputatie van PsycArt alleen maar gegroeid, tot ver buiten de medische wereld. Het project viel namelijk tweemaal in de prijzen op de Caïus-prijzen van Promethea, in 1999 en 2012. Dankzij de openheid naar het grote publiek en de culturele milieus, om outsiderkunstenaars de gelegenheid te bieden om ook bekendheid te krijgen in "insider" milieus en op die manier werk te maken van de destigmatisering, heeft PsycArt besloten om zich om te vormen tot een vzw. PsycArt is momenteel een van de enige vzw’s met een sociocultureel project van (inter)nationale allure, met acties in de drie gewesten van het land en in het Groothertogdom Luxemburg.

De nv Lundbeck is voorzitter van de vzw, die daarnaast nog 6 andere bestuurders telt: creatieve therapeuten die actief zijn in de psychiatrie, een ateliercoördinator, een verantwoordelijke voor de galerij voor eigentijdse kunst, ... Deze openheid naar een netwerk van professionals was van het grootste belang om de evolutie van de acties van PsycArt naar het grote publiek en de culturele milieus te garanderen. PsycArt beschikt over een omvangrijk netwerk van contacten in de meeste psychiatrische en neurologische instellingen in België en heeft zich ook tot doelstelling op korte termijn gesteld om een netwerk van professionals uit heel België en het Groothertogdom Luxemburg op te richten. Dit netwerk moet het mogelijk maken om grotere acties te organiseren, maar ook om talrijke regionale initiatieven te ondersteunen. Na 6 maanden telt de vzw PsycArt al 40 aangesloten leden.

 

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.