Progress in Mind

Wereldwijd worden meer dan 700 miljoen mensen getroffen door een hersenaadoening - dit is gelijk aan 13% van de wereldwijde ziektelast1.


Progress in Mind is de toewijding van Lundbeck om de wereldwijde ‘burden’ van hersenziektes aan te aanpakken.

Onze basis voor vooruitgang
Hersenziektes vormen een wereldwijd gezondheidsprobleem. Door betere medische behandelingen en continue focus op de onvervulde behoeften van patiënten, willen we deze kwestie aanpakken en oproepen tot een groter bewustzijn van de enorme economische en maatschappelijke last die hersenziektes vertegenwoordigen.

Met onze unieke positie als specialist in hersenziektes, willen we de mensen op de hoogte brengen van deze ziektes. Door hersenziektes op de internationale agenda te zetten willen we een bredere acceptatie van de patiënten en meer mogelijkheden voor een betere behandeling bereiken.

Onze betrokkenheid
Wereldwijde vooruitgang voor mensen met hersenziektes vereist een veelzijdige aanpak. Eerst en vooral, blijven we nieuwe en betere medische behandelingen ontwikkelen en blijven we ons richten op de patiënt, zodat hij of zij perspectieven herwint. Maar we werken ook aan onze missie vanuit twee andere essentiële dimensies: We zijn voorstanders van meer steun aan getroffen families en we engageren ons binnen gemeenschappen om bredere maatschappelijke acceptatie van de patiënten te creëren.

Om het bewustzijn te verhogen en stigmatisering te voorkomen, gebruiken we onze stem als specialist in hersenziektes en delen we onze kennis over de vele onvervulde behoeften in de behandeling van hersenziektes. We zoeken contact met zowel professionele als patiënten gemeenschappen om onderwijs over de ziektes aan te bieden, evenals ondersteunende programma's voor professionals in de gezondheidszorg, patiënten en hun families. Onze wereldwijde aanwezigheid stelt ons in staat om succesvolle, lokale initiatieven over de hele wereld te laten reizen en een verschil te maken voor patiënten wereldwijd.

[1] http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.