Onze cultuur

Visie

Onze visie is een wereldleider te worden op het gebied van psychiatrie en neurologie.


Missie

Onze missie is verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die lijden aan psychiatrische en neurologische aandoeningen. 


Waarden

 

Vindingrijk – Durf anders te zijn!

'Vindingrijk' onderstreept een behoefte anders te durven zijn. Lundbeck gelooft in de noodzaak open te staan voor nieuwe kennis en alternatieve oplossingen. Dit is de hoeksteen van Lundbeck’s waardeketen, van onderzoek en ontwikkeling tot productie, marketing en verkoop.


Gepassioneerd – Geef nooit op!

'Gepassioneerd' verwijst naar een lang bestaande traditie van nooit opgeven. Lundbeck heeft tegenslagen gekend – en zal deze opnieuw tegenkomen – bij de inspanning om nieuwe behandelingen voor hersenziektes te vinden.


Verantwoordelijk – Het juiste doen!

‘Verantwoordelijk’ houdt in dat van Lundbeck medewerkers wordt verwacht dat ze doen wat juist is en zich verantwoord gedragen richting collega's, het milieu en de maatschappij.

 

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.