Lundbeck Institute

Het Lundbeck Institute in Skodsborg, vlak bij Kopenhagen, werd in 1997 opgericht door de Lundbeck Foundation en is een uniek initiatief op het gebied van educatie. De activiteiten van het instituut zijn uitsluitend niet-commercieel en gebaseerd op precieze doelstellingen en gecertificeerde kennis.

Het Lundbeck Institute is uitgegroeid tot een opleidingscentrum van wereldfaam op het gebied van hersenziektes. Het instituut wil artsen uit de hele wereld het volgende bieden:

 

  • Een opleiding

Het instituut heeft als opdracht het bevorderen van de bewustwording, de erkenning en de aanpak van mentale ziekten door middel van activiteiten voor voortgezette opleiding en de oprichting van internetcommunity’s.
 

  • De mogelijkheid om de kwaliteit van de patiëntbenadering te verbeteren

Het instituut stimuleert het invoeren van ‘best practices’ voor de zorg en levert daarvoor hulpmiddelen om de behandeling en benadering van patiënten te optimaliseren.

  • De mogelijkheid om partnerschappen te ontwikkelen

Tot slot vergemakkelijkt en versterkt het instituut de contacten en de samenwerking tussen specialisten en patiëntenverenigingen van alle nationaliteiten en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van mentale ziekten.

Sinds het ontstaan worden de inhoud van de opleidingen en de acties van het Instituut onafhankelijk bepaald door de Lundbeck International Neuroscience Foundation. Die stichting bestaat uit een comité van meer dan 80 eminente psychiaters en vooraanstaande neurologen uit de hele wereld, en diverse patiëntenverenigingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de wetenschappelijke inhoud en de thema’s die tijdens de seminars worden behandeld, de productie van het materiaal dat het Lundbeck Institute verspreidt, en interventies tijdens de opleidingen.

Het Lundbeck Institute ontwikkelde reeds tal van acties, zoals:

  • internationale en interactieve seminars,
  • websites voor professionals, brochures en boeken voor specialisten en huisartsen,
  • een gedetailleerde databank van alle psychotrope stoffen,
  • diverse publicaties.

Het succes van het Deense instituut kreeg navolging, want inmiddels hebben elf andere landen hun eigen Lundbeck Institute opgericht.

Tot nu toe namen al meer dan 4000 specialisten uit de hele wereld deel aan een van de seminars. Die specialisten mogen vervolgens zelf seminars organiseren in hun eigen land om alle informatie en de door de Lundbeck International Neuroscience Foundation ontwikkelde hulpmiddelen op hun beurt door te geven.

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.