Lundbeck Foundation

De Lundbeck Foundation werd in 1954 opgericht door mevrouw Grete Lundbeck, weduwe van de oprichter van H. Lundbeck A/S. De Foundation stelt zich voornamelijk ten doel de activiteiten van de Lundbeck-groep te steunen en te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit te financieren op het gebied van volksgezondheid en wetenschap.

De Foundation streeft naar verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten en steunt daarom hoogwaardige onderzoeksprojecten op wetenschappelijk en/of biomedisch gebied waarbij ten minste één team uit Denemarken betrokken is.

Tussen 2008 en 2010 stelde de Foundation DKR 1 miljard (134 miljoen euro) ter beschikking voor onderzoeksbeurzen, topcentra, prijzen en steun voor wetenschappelijk onderwijs. In 2012 steeg dit bedrag met 31% tot in totaal DKR 504 miljoen (68 miljoen euro), het grootste bedrag dat de Foundation ooit in één jaar heeft toegekend.

Zeer recentelijk heeft de Foundation op eigen initiatief een nieuwe internationale prijs ingesteld voor hersenonderzoek, ‘The Brain Prize’. De prijs van 1 miljoen euro wordt toegekend aan een of meerdere Europese wetenschappers die een zeer bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Europese neurowetenschap. In 2012 werd ‘The Brain Prize’ toegekend aan professor Christine Petit, hoofd van de onderzoeksafdeling Génétique et Physiologie de l’Audition (Genetica en fysiologie van het gehoor), Collège de France, Institut Pasteur, en aan professor Karen Steel, onderzoeker van het ‘Mouse Genetics Programme’ van het Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, Groot-Brittannië, voor hun unieke bijdrage aan ons inzicht in de genregulering bij de ontwikkeling en de werking van het oor en voor hun ontdekkingen met betrekking tot een groot aantal vormen van erfelijke doofheid, waarvan er honderden bestaan.

De Foundation in de praktijk

Jaarlijks worden ongeveer 1400 subsidieaanvragen voor wetenschappelijke projecten beoordeeld en in 2011 werden 350 van die aanvragen goedgekeurd.

Selectiecriteria

Het hoofdcriterium is de wetenschappelijke kwaliteit. De kwaliteit van de wetenschappelijke inhoud, de wetenschappelijke competenties van de kandidaat en het niveau van de academische structuur van de onderzoeker zijn bij de selectie van de projecten belangrijke criteria. De projecten worden beoordeeld door een wetenschappelijk comité van zeer vooraanstaande externe deskundigen.

Thematiek van de gesteunde projecten

De Lundbeck Foundation steunt hoogwaardig onafhankelijk onderzoek op biomedisch en natuurwetenschappelijk gebied en richt zich daarbij met name op jonge onderzoekers en op projecten op het terrein van neurowetenschap, psychiatrie, allergologie en immunomodulatie.

Landen van de gefinancierde projecten

Hoewel aan Deense projecten prioriteit wordt gegeven, kunnen de subsidies ook worden toegekend aan samenwerkingsverbanden in het kader van internationale onderzoeksprojecten.

 

 

Als u op deze link klikt verlaat u de website! Deze pagina's hebben hun eigen gebruikswijze. De regels voor databescherming zijn onderworpen aan verschillende normen, regels en wetten. Als u de website wil verlaten, klik OK, anders klik annuleren.Bedankt.