Lundbeck Türkiye

Lundbeck Hakkında
Lundbeck, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklara sahip kişilerin yaşam kalitesini arttırmak konusunda kararlı olan bir uluslararası ilaç şirketidir. Bu amaç için Lundbeck, dünya çapında ilaçların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi, pazarlanması ve satışı faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin ürünleri, depresyon, alkol bağımlılığı, şizofreni, Alzheimer ve Parkinson Hastalığı gibi hastalıklara yöneliktir.

Beyin hastalıkları
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyada 700 milyonu aşkın kişi psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile yaşamaktadır. Bunlar hastaların ve yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen ciddi ve yaşamı tehdit eden hastalıklardır. Bu hastalıkların aynı zamanda sosyo-ekonomik maliyetlerinin de olması nedeniyle, yeni ve yenilikçi ilaçların geliştirilmesi bir bütün olarak toplum için büyük öneme sahiptir. Son 50 yıl içinde yeni ilaçlar tedavi seçeneklerinde devrim yaratılmıştır ancak halen yeni ve yenilikçi tedaviler için karşılanmamış bir gereksinim vardır.

Araştırma ve geliştirme
Ar&Ge’ye odaklanmak, Lundbeck’in psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile yaşayan insanlar için tedaviyi iyileştirme konusundaki azminin en önemli temelidir. Alanımızdaki uzman olarak, Danimarka ve Çin’de araştırma tesislerimiz bulunmakta ve 1000’den fazla çalışan Ar&Ge birimlerimizde çalışmaktadır. İnovasyon ve yeni tedavi çözümlerinin gelişimi için mümkün olan en iyi alt yapıyı sağlayarak, tüm dünya çapındaki stratejik ortaklarımızla yakın işbirliği içindeyiz.

Ürünler
Kuruluş döneminde Lundbeck ürünleri sadece depresyon ve şizofreninin tedavisine yönelik iken, günümüzde Lundbeck,  Türkiye’de  depresyon, anksiyete, alkol bağımlılığı, psikotik bozukluklar, Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik ilaçları ile faaliyetlerine devam etmektedir. Orta vadede faz III çalışmaları devam eden Alzheimer hastalığı, şizofreni tedavisi gibi alanlarda yeni ilaçlar beklenmektedir.

Kilit rakamlar
Lundbeck, 1.700’ü Danimarka’da olmak üzere yaklaşık 5.000 kişiyi istihdam etmektedir. 55 ülkede çalışanımız bulunmaktadır ve ürünlerimiz 100’den fazla ülkede ruhsatlıdır. İtalya, Fransa ve Danimarka’da üretim tesislerimiz, Danimarka ve Çin’de araştırma merkezlerimiz vardır. Lundbeck 2015 yılında yaklaşık 15,6 milyar Danimarka Kronu gelir elde etmiştir.


Yönetim
Lundbeck üst yönetim grubu altı üyeden oluşmaktadır. Başkan ve CEO'su Kåre Schultz’dur.

Pazar verileri
2016 yılında gelirlerimizin % 19’si Avrupa’dan, % 55’ü ABD’den ve % 26’sı Uluslararası Pazarlardan elde edilmiştir. 

Tarihçe
Lundbeck, 1915 yılında ticari bir şirket olarak Hans Lundbeck tarafından kurulmuştur. Bu tarihten itibaren şirket gelişmiş ve dramatik bir şekilde büyümüştür. Bugün Lundbeck, Danimarka’daki en büyük şirketler arasında bulunmaktadır.

Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şirketi, 1999'da Türkiye ofisini açmıştır.1994 Yılından beri Liba Laboratuarları tarafından Türkiye'de temsil edilen Lundbeck, 2000 yılından itibaren faaliyetlerini kendi bünyesinde sürdürmektedir.

Mülkiyet
1999’da Lundbeck’in hisseleri, Kopenhag Menkul Değerler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Her yıl farklı araştırmalar için 400-500 milyon Danimarka Kronu’ndan fazla kaynak sağlayan Lundbeck Vakfı, Lundbeck hisselerinin yaklaşık % 70’ine sahiptir ve geri kalan % 30 borsada işlem görmektedir.

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz