Ochorenia

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom mozog pomaly degeneruje. Dôsledkom sú problémy s pamäťou, problémy s vykonávaním každodenných činností a problémy správania.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Viac informácií

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne strácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s ovládaním pohybov a k iným sprievodným príznakom.

Afektívne poruchy

Ľudia trpiaci afektívnymi poruchami zažívajú negatívne zmeny pocitov a emócií, ktoré im komplikujú každodenný život. Medzi časté afektívne poruchy patria depresia a úzkosť.

Psychózy

Psychózy sú psychické ochorenia, pri ktorých človek môže stratiť kontakt s realitou a prežívať chorobné stavy ako sú halucinácie a bludy. Ochorenia sa môžu prejavovať aj zmenami osobnosti a správania a tiež poruchami nálady.

Závislosť od alkoholu

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu charakterizované alkoholom spôsobenými zmenami v štruktúre a neurochémii mozgu, s dôsledkom v poruchách správania.

Prehľad našich liekov

O spoločnosti Lundbeck

Veda a výskum

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk