Pravno obvestilo

OPOZORILA IN OBVESTILA V ZVEZI Z UPORABO SPLETNIH STRANI


Omejitev odgovornosti

Lundbeck si pri oblikovanju in pri vzdrževanju teh spletnih strani z razumno skrbnostjo prizadeva, da so vsebine, informacije in podatki in na teh spletnih straneh točni in ažurni, vendar ne zagotavlja in ne jamči njihove točnosti, pravočasnosti ali popolnosti. Lundbeck si pridržuje pravico, da ne glede na razlog, kadarkoli ter brez predhodnega opozorila na kakršenkoli način spremeni vsebino, informacije in podatke objavljene na teh spletnih straneh ali te spletne strani preneha vzdrževati oziroma jih preneha objavljati. Vsebine, informacije in podatki na teh spletnih straneh so namenjeni splošni seznanitvi, zato nobena informacija, vsebovana na Lundbeckovih spletnih straneh, ne more nadomestiti nasvetov, navodil za zdravljenje ali priporočil zdravnikov ali drugih kvalificiranih zdravstvenih oziroma medicinskih strokovnjakov. Lundbeck ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno ali naključno škodo, ki bi izvirala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do ali kakršno koli uporabo in/ali nemožnostjo dostopa in/ali uporabe vsebin, informacij ali podatkov objavljenih na teh spletnih straneh, ne glede na točnost ali popolnost teh vsebin, informacij ali podatkov, vključujoč računalniške viruse. Če sumite, da imate zdravstvene težave vam svetujemo da obiščete oziroma kontaktirate svojega zdravnika.


Povezave na druge spletne strani

Lundbeck izrecno zanika in zavrača kakršno koli kontrolo nad, razmerje z ali podporo drugih spletnih strani, na katere se povezujejo te spletne strani. Povezave na druge spletne strani so na teh spletnih straneh namenjene zgolj zaradi prikladnosti. Kakršni koli odzivi ali komentarji, ki jih v zvezi s temi spletnimi stranmi prejme Lundbeck, postanejo last Lundbecka in jih Lundbeck ne bo nujno obravnaval kot zaupne in/ali zaščitene ter jih lahko uporablja, razmnožuje in razkriva drugim po lastni prosti presoji in brez vsakršnih omejitev, pri čemer Lundbecku ni treba navajati vira.


Avtorska zaščita in pravice intelektualne lastnine

Vse informacije, podatki in vsebine na teh spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Firma, skrajšana firma, in druge označbe produktov, logotipi ali blagovne znamke so izključna last Lundbecka, zato je njihova vsakršna uporaba ali zloraba, izrecno strogo prepovedana. Prav tako ne smejo biti kopirane ali reproducirane katere koli vsebine teh spletnih strani razen za osebno in ne-komercialno rabo, pri čemer je potrebno obdržati vse navedbe in opozorila o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine. Brez izrecnega pisnega dovoljenja Lunbecka je vsakršno prenašanje, kopiranje, predvajanje, prikazovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali reprodukcija informacij, podatkov ali vsebin iz teh spletnih strani prepovedano, razen, če ni izrecno drugače predpisano s tem obvestilom.


Varstvo osebnih podatkov

Lundbeck je trdno zavezan k varovanju zaupnosti informacij, ki jih pridobiva od obiskovalcev teh spletnih strani. Pri zbiranju in uporabi informacij in osebnih podatkov, pridobljenih od in o obiskovalcih naših spletnih strani je naše vodilo in namen uravnotežiti razumna pričakovanja uporabnikov glede varovanja zaupnosti njihovih osebnih podatkov in naših legitimnih poslovnih interesov. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov, kot tudi prakso njihove obdelave ali posredovanja lahko obsežemo z naslednjimi segmenti:

1. SLEDENJE UPORABE (“Piškotki”)

Lundbeck.si avtomatično sledi načinu uporabe vsebin, ki je dostopna na naših spletnih straneh. To pomeni, da lahko zbiramo in obdelujemo podatke o vaših obiskih naših spletne strani, na primer strani, ki ste jih obiskali, spletno stran, s katere ste prišli, in kaj ste iskali. Take informacije nam omogočajo boljše razumevanje področij, na katerih lahko nenehno izboljšujemo relevantnost, ustreznost in dostopnost objavljenih vsebin. Pri tem bomo morda na vaš računalnik namestili t.i. „piškotke“ ('cookies'), ki pridobijo ime domene uporabnika, vašega ponudnika internetnih storitev, vašega operacijskega sistema ter datum in čas dostopa. „Piškotek“ je informacija, ki se pošlje v vaš brskalnik in shrani na trdem pogonu vašega računalnika, nam pa omogoča bolj podrobno sledenje uporabe in obiskovanja naših spletnih strani. Če boste »piškotke« izključili oziroma onemogočili, boste kljub temu imeli popolnoma enak dostop do vsebin na spletni strani lundbeck.si, slednje pa bo vplivalo le na rahlo manj natančne podatke o obiskovanju in uporabi naših spletnih strani, ki jih zbiramo v internih poročilih. Ti podatki o obiskovanju bodo uporabljeni zgolj za interne potrebe Lundbecka in naših partnerjev znotraj mednarodne korporacije H. Lundbeck A/S z namenom izboljšanja kvalitete spletnih vsebin, storitev in podpore uporabnikom naših spletnih strani. Nekateri izmed teh podatkov bodo lahko občasno dostopni javnosti vendar zgolj v agregatni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije, kot npr. koliko obiskovalcev je bilo na naših spletnih straneh v določenem obdobju.

2. IP NASLOV

IP-naslov je število, ki vam ga dodeli računalnik, vsakič ko obiščete splet in ki računalnikom in strežnikom omogočajo prepoznavanje in medsebojno sporazumevanje. Lundbeck zbira IP-naslove zato, da vodi upravljanje sistema in da zbirne podatke sporoči podružnicam in poslovnim partnerjem, ko opravljajo analizo spletnih strani in preverjajo njihovo delovanje.

3. OSEBNI PODATKI

Lundbeck.si zbira osebne podatke kot npr. osebna imena, naslovi in e-poštni naslovi (elektronska pošta), samo če se uporabnik s tem predhodno strinja. Osebni podatki bodo neposredno uporabljeni samo za namen, kot ga opredeli obiskovalec, kot npr. e-poštna obvestila, naročila ali odziv uporabnikov spletnih strani. Če ne želite več prejemati sporočil lahko vedno izberete izključitev ('opt-out') iz prejemanja obvestil. Lundbeck vam zagotavlja, da vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo razkrival tretjim osebam, razen v primeru 'direktne komunikacije'. Osebni podatki so shranjeni le za čas, potreben za izvedbo zahtevane storitve ali storitve, za katero je uporabnik dal soglasje, razen v primerih, ko to zahteva zakonodaja (npr. pri sodnem postopku).

4. DIREKTNA KOMUNIKACIJA

Kakršna koli vprašanja, komentarji, predlogi itd., kar boste posredovali ali poslali preko lundbeck.si postane in ostane last Lundbeck-a. Opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene in jih Lundbeck lahko prosto uporablja, vključno z razmnoževanja in razkrivanja tretjim osebam brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnologijo, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen. Lundbeck bo seveda spoštoval vašo zasebnost glede teh komunikacij, v primeru če bo nujno potrebno razkriti kateri koli osebni podatek tretjim osebam pa vas bo obvestil o namenu take uporabe vaših osebnih podatkov.

5. OTROCI

Ta spletna stran ni namenjena osebam mlajšim od 18 let. Osebnih podatkov, za katero vemo, da je mlajša od 18 let, ne bomo zbirali.

6. SPREMEMBE

Vsakršne spremembe politike varovanja osebnih podatkov bomo pravočasno najavili na teh spletnih straneh, V primeru vaših vprašanj ali pojasnil glede varovanja osebnih podatkov in zaupnosti informacij nas kontaktirajte na slovenia@lundbeck.si.


Uporaba prava in pristojnost

Za presojo pravnih razmerij glede opozoril in obvestil v zvezi z uporabo teh spletnih strani se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

V primeru morebitnih sporov, ki se ne bi rešili sporazumno, je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.


Datum začetka veljavnosti

Datum začetka veljavnosti uporabe te spletne strani je 10.5.2012.Zapustili boste stran lundbeck.si