Pobuda Progress in Mind

Več kot 700 milijonov ljudi po svetu prizadenejo obolenja možganov – to pa predstavlja 13 % svetovnega bremena bolezni(1).

Pobuda Progress in Mind pomeni predanost družbe Lundbeck pri reševanju globalnega bremena možganskih obolenj.

Naš temelj za napredek
Obolenja možganov predstavljajo globalni zdravstveni problem. Z naprednimi načini zdravljenja in nenehnim osredotočanjem na neizpolnjene potrebe bolnikov želimo ta problem rešiti in dvigniti ozaveščenost o izjemnem ekonomskem in družbenem bremenu, ki ga predstavljajo obolenja možganov.

S svojim edinstvenim položajem specialista za obolenja možganov želimo izboljšati ozaveščenost o bolezni in mednarodni dialog usmeriti v širše sprejemanje bolnikov in številnejše priložnosti za boljše zdravljenje.

Naše aktivnosti na področju
Globalni napredek za ljudi, ki imajo obolenja možganov, zahteva večstranski pristop. V prvi vrsti nadaljujemo z razvojem novih in izboljšanih načinov zdravljenja in se še naprej osredotočamo na bolnika ter tako zagotavljamo, da znova pridobi možnosti za boj z boleznijo. Delamo pa tudi na tem, da svojo misijo udejanjamo iz dveh drugih bistvenih vidikov: Spodbujamo okrepljeno podporo prizadetim družinam in aktivno delujemo v skupnostih, da bi ustvarili širše družbeno sprejemanje bolnikov.

Progress in mind model

 

Da bi dvignili raven ozaveščenosti in preprečili stigmatizacijo, uporabljamo svoj ugled specialista na področju možganskih obolenj in delimo svoje poznavanje številnih neizpolnjenih potreb pri zdravljenju možganskih obolenj. Pristopamo tako k skupnostim strokovnjakov kot bolnikov in programe izobraževanja in podpore pri bolezni ponujamo zdravstvenim strokovnjakov, bolnikom in njihovim družinam. Naša globalna prisotnost nam omogoča, da uspešne lokalne pobude širimo po svetu in izboljšujemo položaj bolnikov vsepovsod.


http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf 

Model.RightColumnImageAltText
Zapustili boste stran lundbeck.si