Insikt Psykiatri 2018

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

Tack alla som deltog på Insikt Psykiatri 2017.

Förra årets möte fick höga betyg av våra deltagare och vi hoppas att vi 2018 kan erbjuda ett lika bra program.

För mer information och anmälan till årets Insikt Psykiatri kontakta Jeanette Lindström jeai@lundbeck.com

 

FÖRRA ÅRETS TEMA - AGERA NU!

ETT AKTUELLT SYMPOSIUM OM TIDIGT INSJUKNANDE OCH TIDIG BEHANDLING.

Förra årets tema för Insikt Psykiatri ville fokusera på den neurofysiologiska kunskap som direkt kan kopplas till klinisk handling och behandling, främst då det gäller tidiga insatser för både affektiva sjukdomar och psykossjukdomar. Vilka slutsatser kan vi egentligen dra av det vi vet idag? Vilka vetenskapliga grunder har vi för att tidiga behandlingsinsatser förbättrar prognosen på sikt och vilka slutsatser kan leda klinikern i vardagen.

Psykiatriker och chefsöverläkare Lars Häggström och Medical Advisor Nina Erixon-Lindroth från Otsuka var moderatorer.

Vi belyste viktiga frågor under temat ”AGERA NU”. Aktuell forskning kombinerades med kliniska erfarenheter som du kan använda i din egen vardag. Vo hoppas att Du fick svar på viktiga frågor, ny kunskap och inspiration.

Inbjudan med program för 2017 hittar ni här.

Anmälan

Insikt Psykiatri 2018 är den 24 oktober på Hotel Rival.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se