Insikt Psykiatri 2017

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

Tack alla som deltog på Insikt Psykiatri 2017.

Årets möte fick höga betyg av våra deltagare och vi hoppas att 2018 kunna erbjuda ett lika bra program.

 

ÅRETS TEMA - AGERA NU!

ETT AKTUELLT SYMPOSIUM OM TIDIGT INSJUKNANDE OCH TIDIG BEHANDLING.

Årets tema för Insikt Psykiatri vill fokusera på den neurofysiologiska kunskap som direkt kan kopplas till klinisk handling och behandling, främst då det gäller tidiga insatser för både affektiva sjukdomar och psykossjukdomar. Vilka slutsatser kan vi egentligen dra av det vi vet idag? Vilka vetenskapliga grunder har vi för att tidiga behandlingsinsatser förbättrar prognosen på sikt och vilka slutsatser kan leda klinikern i vardagen.

Psykiatriker och chefsöverläkare Lars Häggström och Medical Advisor Nina Erixon-Lindroth från Otsuka kommer att vara moderatorer.

Vi belyser här viktiga frågor under temat ”AGERA NU”. Aktuell forskning kombineras med kliniska erfarenheter som du kan använda i din egen vardag. Du får svar på viktiga frågor, ny kunskap och inspiration.

Inbjudan med program hittar ni här.

För mer information om 2018 års symposium och anmälan kontakta oss här.

Anmälan

Insikt Psykiatri 2018 är den 24 oktober på Hotel Rival.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se