CNS-dagen

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon männiksor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck är ett läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom området depression.

Tema: Psykisk ohälsa riktat mot primärvåden och företagshälsovården.

12.00-13.15 Registrering och lunch

13.14-13.30 Välkommen! Introduktion samt produktinformation om Brintellix (vortioxetin), H. Lundbeck AB

13.30-14.15 "Är utmattning alltid depression?", Marita Swärd, privatpraktiserande psykiatriker, Lund

14.15-15.15 "Kan depression bli utmattning?", Lars Häggström, specialistläkare psykiatri, Affectapsykiatrimottagning Halmstad, chefsläkare vid Psykiatriska kliniken i Växjö

15.15-15.45 Kaffe

15.45-16.30 Gemensam diskussion kring eventuella implikationer för sjukintyg och rehabilitering, Marita Swärd och Lars Häggström

 

För anmälan se länkar till höger. Vill ni komma i kontakt med oss mejla till sweden@lundbeck.com

Tre städer - tre möjligheter

CNS-dagen i Göteborg för primärvården

Datum: 16 maj
Plats: Elite Park Avenue Hotel
Sista anmälningsdag: 2 maj

Anmäl dig här

CNS-dagen i Lund för primärvården

Datum: 24 april
Plats: Grand Hotel 
Sista anmälningsdag: 10 april

 

Anmäl dig här

CNS-dagen i Stockholm för primärvården

Datum: 19 april
Plats: Scandic Hay Market
Sista anmälningsdatum: 5 april

Anmäl dig här
Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se