CNS-dagen

CNS-dagen i Göteborg ägde rum onsdagen den 16 november 2016 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

CNS-dagen i Skåne ägde rum torsdagen den 17 november 2016 på Grand Hotell i Lund

Föreläsare för dagen är bl.a. Christer Allgulander och Mikael Landén.

Program

12.00 – 13.15         Registrering och lunch

13.15 – 13.30         Välkommen!

Göran Klement, MSL, H. Lundbeck AB

13.00 – 14.15        ”Bipolär sjukdom. Om överslag i mani, jämförelser mellan

stämningsstabiliserande behandlingar och lite annat.”      

Mikael Landén, Professor och universitetssjukhusöverläkare

Bipolärmottagning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

14.15 – 15.15        ”Optimizing the treatment of schizophrenia throughout the illness

course: The value of early intervention and maintenance treatment”

 Christoph U. Correll, MD

Professor of Psychiatry and Molecular Medicine Hofstra Northwell School of

Medicine Hempstead, New York, USA

Investigator, Center for Psychiatric Neuroscience Feinstein Institute for

                   Medical Research Manhasset, New York, USA

         Medical Director, Recognition and Prevention (RAP) Program 

         The Zucker Hillside Hospital, Department of Psychiatry

15.15 – 15.45       Kaffe

15.45 – 16.30       Hinder för framgångsrik behandling

Synopsis: Följsamhet med läkemedelsbehandling bland psykiatrins patienter är låg. Uppskattningsvis 80 procent av återinsjuknanden sammanhänger med att patienten avbrutit behandlingen. I den här föreläsningen presenteras metoder för att öka följsamheten bland patienter med ångestsyndrom och förstämningssyndrom.

Christer Allgulander, docent och specialistläkare i allmän psykiatri. Författare till Klinisk Psykiatri, Studentlitteratur

 

För information om utbildningarna kontakta Jenny Bäckstrand, jenb@lundbeck.com

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se