CNS-dagen

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon männiksor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck är ett läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom området depression.

Program

12.00-13.15 Registrering och lunch

13.14-13.30 Välkommen! Introduktion samt produktinformation om Brintellix (vortioxetin),
H. Lundbeck AB

13.30-14.15 "Kan man lära gamla hundar sitta? Några tankar om neuronal plasticitet​", Professor Anders Tingström, Lunds universitet

14.15-15.15 "Graviditet och farmakologisk behandling vid psykiatriska sjukdomar", Docent i farmakologi Margareta Reis, Lund

15.15-15.45 Kaffe

15.45-16.30 "Missbruk och psykossjukdom”, Öl Martin Olsson, specialist psykiatri, med dr, Malmö 

 

För anmälan mejla se rutor till höger.

Tre städer - tre möjligheter

CNS-dagen i Göteborg

Datum: 7 november
Plats: Elite Park Avenue Hotel
Sista anmälningsdag: 24 oktober

För anmälan klicka här

CNS-dagen i Lund

Datum: 8 november
Plats: Grand Hotel 
Sista anmälningsdag: 25 oktober

För anmälan klicka här

 

CNS-dagen i Stockholm

Datum: 14 november
Plats: Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Sista anmälningsdatum: 31 oktober

För anmälan klicka här

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se